اسامی دانش آموختگان دانشگاه رشدیه که در سال 1401 در مقطع تحصیلات تکمیلی پذیرفته شده اند

دانشجوئی و فرهنگی یکشنبه, ۱۸ تیر ۱۴۰۲

اطلاعات قبولين مقطع تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد ) در ساير دانشگاهها که تحصیلات کارشناسي خود را در دانشگاه رشديه سپری کرده اند - سال 1401