تمديد مهلت ثبت نام وام ها و تسهيلات دانشجويي

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند مهلت ثبت وام ها و تسهیلات تا تاریخ 1398/09/30 تمدید شده است.