اطلاعیه پذیرش دانشجو با سوابق تحصیلی(بدون کنکور)

چهارشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۸

مدارک لازم برای ثبت نام نهایی دانشجویان سوابق تحصیلی بهمن 98 در مقاطع تحصیلی مختلف به شرح زیر اعلام می گردد:

 

کارشناسی پیوسته :

1- اصل و يا گواهي مدرك تحصيلي ديپلم چهارساله نظام قديم با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش.

2- اصل و يا گواهي مدرك تحصيلي ديپلم نظام آموزشي جديد 3-3-6 با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.

3- اصل و يا گواهي مدرك پيش دانشگاهي براي داوطلبان نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش.

4- گواهي اخذ مدرك كارداني براي آن دسته از دارندگان مدرك ديپلم نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي كه فاقد مدرك پيش دانشگاهي مي باشند.

5- اصل شناسنامه و 2 برگ كپي ازتمام صفحات آن.

6- اصل كارت ملي و 2 برگ كپي از پشت و روي آن.

7- شش قطعه عكس 4*3 تهيه شده در سال جاري.

8-مدرك نظام وظيفه براي برادران مشمول.


کاردانی پیوسته :

1- اصل و يا گواهي مدرك پایان تحصیلات دوره متوسطه نظام جديد در یكی از رشته های شاخه های فنی و حرفه ای و كاردانش مبني برگذراندن كليه واحدهاي درسي در دوره سه ساله ، كارورزي و كارآموزي.

2- اصل مدرك ديپلم يا گواهي موقت پايان تحصيلات نظام قديم (هنرستان) مبني برگذراندن كليه دروس چهارساله.

3- اصل و يا گواهي مدرك ديپلم شاخه نظري نظام آموزشي جديد3-3-6 و يا نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي.

4- اصل و يا گواهي مدرك پيش دانشگاهي براي داوطلبان نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي.

5- اصل شناسنامه و 2 برگ تصوير از تمام صفحات آن.

6- اصل كارت ملي و 2 برگ تصوير از پشت و روي آن.

7- شش قطعه عكس تمام رخ 3*4    تهيه شده در سال جاري.

8- مدرك نظام وظيفه براي برادران مشمول.

9- ارائه رسيد درخواست تاييديه تحصيلي ديپلم به موسسه محل قبولي (درخواست تاييديه تحصيلي از دفاتر پيشخوان دولت مي بايست اقدام شود.


کارشناسی ناپیوسته :

1- اصل شناسنامه و يك برگ تصوير از تمام صفحات آن.

2- اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت و روي آن.

3- شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده درسال جاري.

4- مدرك وضعيت نظام وظيفه (براي برادران).

5- اصل حكم مرخصي سالانه براي كارمندان دولت يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع.

6- اصل يا گواهي مدرك كارداني (فوق ديپلم).

7- اصل حكم استخدامي و يا گواهي كارمندان رسمي و يا پيماني وزارتخانه ها ، سازمان ها و ارگان هاي دولتي.

8- تأييديه تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

9- ثبت نام و ادامه تحصيل دارندگان مدرك معادل كارداني كه داراي شرايط مندرج در دفترچه راهنماي اين آزمون (مندرج در سايت اين سازمان) باشند، بلامانع است.