ثبت نام ورودی های جدید مهر ماه 1400

سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

 

مقطع تحصیلی

تاریخ اعلام نتایج

تاریخ ثبت نام از پذیرفته شدگان

کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

دوشنبه 1400/06/29

شنبه 1400/07/03 و یکشنبه 1400/07/04

کاردانی ( فنی و حرفه ای و موسسات غیردولتی )

سه شنبه 1400/06/30

شنبه 1400/07/03 و یکشنبه 1400/07/04

سراسری ( کارشناسی پیوسته )

شنبه 1400/07/03

سه شنبه 1400/07/06 ، چهارشنبه 1400/07/07 ، پنجشنبه 1400/07/08 و شنبه 1400/07/10

 

 

 


 

ثبت نام مقطع کارشناسی ناپیوسته مهر 1400

ثبت نام مقطع کاردانی مهر 1400

ثبت نام مقطع کارشناسی پیوسته مهر 1400

ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد مهر 1400

 


 

راهنماهای عمومی ثبت نام و جدول شهریه مهر 1400