اطلاعیه مهم کتابخانه

چهارشنبه, ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

 

بسمه تعالی

 

بدینوسیله از استادان و دانشجویانی که از کتابخانه دانشگاه کتاب امانت گرفته اند و تا حال پس نداده اند خواهشمند است کتاب های در اختیار خود را  تا مورخه ۹۹/۲/۳۱ به مسئول کتابخانه تحویل دهند . تا مشمول جریمه تاخیر نشوند.

 

   

با تشکر - مسئول کتابخانه دانشگاه