دانشجویان ممتاز ترم 14001

دوشنبه, ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

 

بسمه تعالی

     ضمن تبریک به دانشجویان ممتاز دانشگاه که با کوشش های شبانه روزی خود موفق به کسب مقام ممتازی در ترم 14001 شده اند، لیست این عزیزان آماده و اعلام شده است و درتاریخ 1401/02/11 درحق شما عزیزان مشمول تخفیف اعمال گردید. جمع مبلغ تخفیف اعمال شده برای کل دانشجویان 312/577/509  ریال می باشد.

با آرزوی موفقیت های روز افزون دانشجویان عزیز در تمامی عرصه های علم و دانش

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد

آموزش دانشگاه