لزوم تکمیل نواقص پرونده فیزیکی دانشجویان ورودی مهر 1400

پنجشنبه, ۹ دی ۱۴۰۰

دانشجویان گرامی ورودی مهر 1400 ؛
لازم است تا شروع امتحانات پایان ترم 14001 نواقص پرونده خود را با توجه به لیست های زیر با مراجعه به امور دانشجویی دانشگاه و یا با ارسال پستی تکمیل نمایند .
ضمنا : دانشجویانی که به دلیل عدم تعیین وضعیت نظام وظیفه خود دارای محدودیت در سامانه آموزشی می باشند نیز باید تا شروع امتحانات مدارک لازم را به امور دانشجویی دانشگاه ارائه نمایند .

 

لیست نواقص مقطع کاردانی

لیست نواقص مقطع کارشناسی ناپیوسته

لیست نواقص مقطع کارشناسی پیوسته

لیست نواقص کارشناسی ارشد