الزام شرکت کلیه دانشجویان در طرح سلامت روان

پیوند دانلود یکشنبه, ۱۸ مهر ۱۴۰۰

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی :
با توجه به بخشنامه سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری لازم است کلیه دانشجویان در حال تحصیل پس از ثبت نام در سامانه سجاد به آدرس :
https://portal.saorg.ir
نسبت به شرکت در طرح کارنامه سلامت روان اقدام و کد پیگیری آن را به امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه از طریق شماره تلفن 51051-041 داخلی 212 اعلام نمایند .

 

راهنمای ثبت نام در سامانه سجاد

راهنمای شرکت در طرح کارنامه سلامت روان

امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه