دانشجويان ممتاز ترم 991

سه شنبه, ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

 

بسمه تعالي


دانشجویان محترم ممتاز علمی
باآرزوی قبولی طاعات وعبادات وضمن تبریک کسب عنوان ممتازعلمی به اطلاع می رساند تخفیفات اعلام‌شده ازسوی آموزش دانشگاه درتاریخ 1400/02/05، درحق شماعزیزان مشمول تخفیف اعمال گردید.

ليست دانشجويان ممتاز مقطع كارداني پيوسته

ليست دانشجويان ممتاز مقطع كارشناسي پيوسته

ليست دانشجويان ممتاز مقطع كارشناسي ناپيوسته

ليست دانشجويان ممتاز مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته

 

     امور اداری مالی دانشگاه