اطلاعیه درخواست از اساتید و مدیران محترم گروههای آموزشی جهت پیشنهاد کتب و منابع برای تجهیز کتابخانه دانشگاه

پیوند چهارشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۹

اطلاعیه مهم تجهیز کتابخانه دانشگاه

مدیران محترم گروه های آموزشی و اساتید گرامی دانشگاه رشدیه

خواهشمند است جهت تجهیز کتابخانه دانشگاه ، لیست کتابهای پیشنهادی خود را با قید مشخصات کتاب شامل : نام کتاب ، نام نویسنده و یا مترجم و نام ناشر تا مورخه 99/10/30 به امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه از طریق فرم اینترنتی زیر ارائه فرمائید .

امور دانشجویی و فرهنگی
کتابخانه دانشگاه رشدیه

لینک فرم اینترنتی جهت ارسال کتب پیشنهادی : ( جهت دسترسی به فرم باید به حساب Google و یا Gmail خود متصل باشید )

https://forms.gle/nt5Tf2BZeSZTG28i7