دومين رويداد الگوها و راهکارهاي نوين در همکاري دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت

سه شنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۹