پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی و بدون کنکور در مقطع کارشناسی پیوسته

سه شنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

 

ثبت نام تا 99/07/14 تمدید گردید