اطلاعیه ساعات اداری

سه شنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۹

 

بسمه تعالی

     بدینوسیله به اطلاع مراجعین محترم می رساند استثنائا فردا روز چهارشنبه مورخه 1399/05/01 به دلیل تشکیل جلسه شورای اداری ساعت اداری تا 11:30 خواهد بود. در ضمن از روز شنبه مورخه 1399/05/04 حضور کارکنان در دانشگاه مطابق برنامه اعلامی در سایت و کانال اطلاع رسانی دانشگاه خواهد بود.  

                                                                                                  

 

    امور اداری و مالی دانشگاه