اخبار

امضای تفاهم نامه با اداره کل بهزیستی استان

مدارک لازم برای ثبت نام نهایی دانشجویان سوابق تحصیلی بهمن 98 در مقاطع تحصیلی مختلف

گزارش برگزاری سمینار تخصصی طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری

گزارش جلسه دیدار دانشجویان خوابگاه با ریاست و معاونت دانشجویی

خريد کتاب از نمايشگاه کتاب تبريز -مهرماه 98

تجلیل و قدردانی از عوامل اجرائی دهمین اجلاس بین المللی رشد و توسعه شهری با رویکرد حفاظت از بافت های تاریخی در حوزه اورسیا