جلسه هماهنگی انجمن علمی حقوق دانشگاه رشدیه

دانشجوئی و فرهنگی یکشنبه, ۹ خرداد ۱۴۰۰

جلسه انجمن علمی حقوق دانشگاه رشدیه با حضور هیئت رئیسه ، استاد مشاور و مدیر گروه آموزشی رشته حقوق دانشگاه

جلسه انجمن علمی حقوق دانشگاه رشدیه امروز 9 خرداد ماه 1400 با حضور هیئت رئیسه دانشگاه ، همچنین حضور مدیر گروه آموزشی رشته حقوق جناب آقای دکتر صادقی و استاد حقوق دانشگاه رشدیه جناب آقای دکتر حاجیوند برگزار و موضوعات زیر با مورد بحث و بررسی قرار گرفت :
1- برگزاری دوره ها و آزمون های آزمایشی جهت آمادگی آزمون های وکالت و قضاوت
2- برگزاری نشست های علمی به پیشنهاد انجمن علمی
3- پیشنهاد برگزاری کارگاههای علمی رشته حقوق
4- برگزاری موت کورت ( دادگاههای نمایشی )
5- برگزاری کلاس های آمادگی آزمون به صورت حضوری و مجازی
6- انتشار بروشورهای حقوقی
در پایان جلسه از خدمات و فعالیت های جناب آقای دکتر حاجیوند و جناب آقای دکتر صادقی توسط معاونت محترم دانشجوی و فرهنگی تقدیر گردید .