گزارش برگزاری سمینار تخصصی طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری

آموزشی و پژوهشی چهارشنبه, ۶ آذر ۱۳۹۸

بسمه تعالی

 

سمینار تخصصی "طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری" براساس پیوست 6 استاندارد 2800 ویرایش چهارم موضوع ابلاغیه شماره 02/100/46967 وزارت راه و شهرسازی در روز چهارشنبه مورخ 05/04/1398 توسط سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی در محل تالار اجتماعات مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز برگزار گردید.

در این سمینار تخصصی ریاست محترم سازمان استان، آقای مهندس علی طوماری، اعضای محترم هیات مدیره، دکتر مسعود فرزام، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز، دکتر مسعود حسین زاده اصل، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و عضو کمیته تدوین استاندارد2800، و مهندس صمد صومی عضو شورای پژوهش دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان به عنوان مدرس حضورداشتند.

طبق هماهنگی های قبلی که توسط مدیر گروه عمران دانشگاه رشدیه، دکتر حمیدرضا عزیزی، با مدیر محترم آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، آقای مهندس صمد دهقان، انجام گردیده بود، دانشجویان ورودی جدید و قدیم رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران – گرایش سازه دانشگاه رشدیه در این سمینار تخصصی شرکت نمودند.

در ادامه سمینار، هرکدام از سخنرانان کلیدی جلسه، دکتر مسعود فرزام - دکتر حسین زاده اصل - مهندس صمد صومی، به ترتیتب در مورد موضوعات مرتبط با طراحی لرزه ای اجزای غیر سازه ای توضیحات لازم را به حاضرین ارائه و در پایان نیز حاضرین سوالات خود را از مدرسین یاد شده مطرح نمودند.

 با توجه به اینکه تعداد زیادی از دانشجویان حاضر در جلسه عضو پایه دار سازمان نظام مهندسی استان می باشند، گواهی حضور در این سمینار تخصصی از طرف سازمان تهیه و در اختیار حاضرین قرار داده خواهد شد. این سمینار تخصصی راس ساعت 15:45 شروع و در ساعت 19:00 خاتمه یافت.