برگزاری شب یلدا در خوابگاه دخترانه رشدیه

دانشجوئی و فرهنگی سه شنبه, ۵ دی ۱۴۰۲