......در حال بار گذاری لطفا صبور باشید

شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

دپارتمان

Card image cap
دپارتمان کشاورزی

دانشکدهٔ کشاورزی یکی از دانشکده‌های دانشگاه تبریز است. این دانشکده در سال ۱۳۳۴ خورشیدی تأسیس و راه‌اندازی شده‌است و پس از دانشکدهٔ کشاورزی دانشگاه تهران، به‌عنوان دومین دانشکدهٔ کشاورزی در سطح ایران شناخته می‌شود.

مشاهده بیشتر
Card image cap
دپارتمان الهیات

دانشکدهٔ کشاورزی یکی از دانشکده‌های دانشگاه تبریز است. این دانشکده در سال ۱۳۳۴ خورشیدی تأسیس و راه‌اندازی شده‌است و پس از دانشکدهٔ کشاورزی دانشگاه تهران، به‌عنوان دومین دانشکدهٔ کشاورزی در سطح ایران شناخته می‌شود.

مشاهده بیشتر
Card image cap
دپارتمان برق

دانشکدهٔ کشاورزی یکی از دانشکده‌های دانشگاه تبریز است. این دانشکده در سال ۱۳۳۴ خورشیدی تأسیس و راه‌اندازی شده‌است و پس از دانشکدهٔ کشاورزی دانشگاه تهران، به‌عنوان دومین دانشکدهٔ کشاورزی در سطح ایران شناخته می‌شود.

مشاهده بیشتر
Card image cap
دپارتمان عمران

دانشکدهٔ کشاورزی یکی از دانشکده‌های دانشگاه تبریز است. این دانشکده در سال ۱۳۳۴ خورشیدی تأسیس و راه‌اندازی شده‌است و پس از دانشکدهٔ کشاورزی دانشگاه تهران، به‌عنوان دومین دانشکدهٔ کشاورزی در سطح ایران شناخته می‌شود.

مشاهده بیشتر
Card image cap
دپارتمان مکانیک

دانشکدهٔ کشاورزی یکی از دانشکده‌های دانشگاه تبریز است. این دانشکده در سال ۱۳۳۴ خورشیدی تأسیس و راه‌اندازی شده‌است و پس از دانشکدهٔ کشاورزی دانشگاه تهران، به‌عنوان دومین دانشکدهٔ کشاورزی در سطح ایران شناخته می‌شود.

مشاهده بیشتر
Card image cap
دپارتمان حسابداری

دانشکدهٔ کشاورزی یکی از دانشکده‌های دانشگاه تبریز است. این دانشکده در سال ۱۳۳۴ خورشیدی تأسیس و راه‌اندازی شده‌است و پس از دانشکدهٔ کشاورزی دانشگاه تهران، به‌عنوان دومین دانشکدهٔ کشاورزی در سطح ایران شناخته می‌شود.

مشاهده بیشتر