اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف برای مهرماه 1401

پیوند شنبه, ۴ تیر ۱۴۰۱

📣 پذیرش دانشجو در دانشگاه رشدیه
برای سالتحصیلی جدید (مهرماه 1401)

از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور
www.sanjesh.org
تلفن تماس جهت اخذ مشاوره :
041-51051 داخلی 212 و 210
www.roshdiyeh.ac.ir
@roshdiyeh_ac