برگزاری نشست علمی با موضوع « تأملی در تأثیر قانون مجازات اسلامی بر حقوق مسئولیت مدنی ایران »

دانشجوئی و فرهنگی پنجشنبه, ۵ خرداد ۱۴۰۱


نهمین نشست تازه های حقوق دانشگاه رشدیه با سخنرانی آقای دکتر مختار نعم(ریاست محترم دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و وکیل دادگستری) و مدیریت علمی آقای دکتر امین حاجی وند(مدیریت گروه حقوق دانشگاه رشدیه) در سالن پروفسر هشترودی دانشگاه رشدیه با استقبال بیش از 100 نفر در 2 خرداد 1401 برگزار گردید. در این سخنرانی با عنوان'تاملی بر قانون مجازات اسلامی بر حقوق مسئولیت مدنی ایران' به بررسی پرونده های عینی از برخی از مسئولیتهای مدنی پزشکان و افراد عادی جامعه پرداخته شد و در پایان نشست نیز به پرسش و پاسخ اختصاص داده شد.