برگزاری ضیافت افطاری دانشگاه رشدیه در خوابگاه دخترانه

دانشجوئی و فرهنگی یکشنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

به مناسبت ماه پر خیر و برکت رمضان ضیافت افطاری دانشجویان غیربومی ساکن در خوابگاه با مساعدت ویژه معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه رشدیه روز چهارشنبه در تاریخ 7 اردیبهشت ماه 1401 مصادف با 25 رمضان المبارک در خوابگاه دخترانه امیرکبیر با حضور اکثریت قریب به اتفاق ساکنین این خوابگاه در فضای معنوی و پر شور و نشاط دانشجویی برگزار گردید .

امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه