برگزاری جلسه توجیهی ورودی های جدید ( بهمن 1400 )

دانشجوئی و فرهنگی چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۰

با استعانت از خداوند متعال جلسه توجیهی دانشجویان ورودی بهمن ماه 1400 با حضور دانشجویان علاقه مند و اساتید ، مدیران گروههای آموزرش و مدیران بخش های اداری و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه در مورخه 1400/12/03 از ساعت 12 در سامانه وبینار سایت دانشگاه برگزارگردید .
در این جلسه ابتدا ریاست محترم دانشگاه و همچنین معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی سخنرانی کوتاهی ایراد و ضمن عرض خوش آمد در خصوص مسائل مهم دانشجویی و فرهنگی نکاتی را بیان فرمودند .
در ادامه مدیران آموزشی و دانشجویی و فرهنگی در خصوص امور مربوط به حوزه های زیرمجموعه خود به صورت مشروح توضیحات لازم را ارائه نمودند .