برگزاری وبینار بین المللی چشم انداز تعلیم و تربیت

دانشجوئی و فرهنگی چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۴۰۰

وبینار بین المللی "چشم انداز تعلیم و تربیت"

درارتباط با "روزجهانی تعلیم و تربیت (چهارم بهمن، 1400)" و گرامیداشت " حسن رشدیه بنیان گذار مدارس نوین ایران"

به میزبانی :دانشکده روانشناسی، موسسه آموزش عالی رشدیه، تبریز

زمان برگزاری: سوم بهمن(یکشنبه) ، 1400 شمسی(ساعت: 18-15)

نرم افزار استفاده شده برای وبینار: گوگل میت

نفرات شرکت کننده در وبینار:24

با همکاری:

- دانشکده روانشناسی، موسسه آموزش عالی رشدیه، تبریز

- دانشکده تعلیم و تربیت، دانشگاه کرالا، تریوندروم، کرالا، هندوستان

- مدرسه تعلیم و تربیت، دانشگاه شاردا، دهلی ، هندوستان

- مدرسه تعلیم وتربیت،دانشگاه گوروگوبیندسینگ ایندراپراستا، دهلی، هندوستان

- مرکزمطالعات حرفه ای و پیشرفته، کالج تربیت معلم، کوتایام، کرالا، هند

- موسسه ملی گفتار وشنوایی، تریوندروم، کرالا، هندوستان

هماهنگ کننده وبینار: دکترتوحید مرادی شیخ جان، استادیار گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی رشدیه، تبریز

سخنرانان وبینار:

- پروفسور،دکترمهدی صحت خواه، رئیس موسسه آموزش عالی رشدیه، تبریز

موضوع سخنرانی: خوشامد گویی به سخنرانان و حاضرین در وبینار، معرفی آقای میرزا حسن رشدیه بنیان گذارمدارس نوین ایران  به میهمانان خارجی، معرفی موسسه به حاضرین درجلسه

- پروفسور، دکترگیتا جانت: رئیس دانشکده تعلیم و تربیت، دانشگاه کرالا، تریوندروم، کرالا،  هندوستان

موضوع سخنرانی: "بازتعریف آموزش و یادگیری در دوران پسا کرونا"

- دکتر نرگس پورطالب، مدیر گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی رشدیه، تبریز

موضوع سخنرانی: "آموزش و سلامت روان دانش آموزان: نقش یادگیری اجتماعی هیجانی"

- پروفسور،دکتر آمیت اَهوجا، هیأت علمی، مدرسه تعلیم وتربیت،دانشگاه گوروگوبیندسینگ ایندراپراستا، دهلی، هندوستان

موضوع سخنرانی: "نقش هوش هیجانی درحمایت ازسلامت روان دربیماری همه گیر کووید- 19"

- دکتردوُروتی اُوور جونیو،استادیار، کمسیون خدمات معلمان، نایروبی، کنیا

موضوع سخنرانی: "اثرات سلامت روان در آموزش وپرورش کنیا"

- دکترآنوموکوند، مدرس مدرک (اچ. آی)، موسسه ملی گفتار وشنوایی، تریوندروم، کرالا، هندوستان

موضوع سخنرانی: "آموزش عالی برای ناشنوایان و کم شنوایان درکرالا"

- دکتر محمد جواد حسینپورفرد، مدرس و محقق، مرکز تحقیقات علوم اعصاب شناختی رفتار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،ایران-

موضوع سخنرانی: "یادبگیربرای صحبت کردن، یادبگیربرای فکرکردن، یادبگیر برای خواندن"

- دکتر ویلیام یاتور کیبوون، استادیار، کمسیون خدمات معلمان، نایروبی، کنیا

موضوع سخنرانی: "تغییرات در برنامه درسی: چشم انداز کنیا"

-دکترانور، کی.، رئیس مرکز مطالعات حرفه ای و پیشرفته، کالج تربیت معلم، کوتایام، کرالا، هند

موضوع سخنرانی: "آموزش دیجیتال در آموزش و پرورش از چشم انداز بین المللی"

دکتر هری کریشنان، ام. استادیار، مدرسه تعلیم و تربیت، دانشگاه شاردا، دهلی ، هندوستان

موضوع سخنرانی "آموزش و پرورش مبتنی بر مهارت با تأکید درتحول دیجیتال"

 

 

International Webinar on “The Perspective of Education”

In Connection with “The International Day of Education (24th January, 2022)”

In Honor of Mr.Hassan Rushdieh, Founder of Modern Schools in Iran

On Sunday, 23rd January,2022

Hosted by Department of Psychology, Institute of Higher Education Roshdiyeh,Tabriz,Iran

In Collaboration with:

Department of Psychology, Institute of Higher Education Roshdiyeh,Tabriz,Iran

Department of Education, University of Kerala, Trivandrum, Kerala,India

School of Education, University of Sharda, Delhi,India

School of Education, Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi,India

Center for Professional and Advanced Studies (CPAS),Kottayam,Kerala, India

National Institute of Speech and Hearing (NISH)Trivandrum,Kerala,India

Coordinator: Dr.Tohid Moradi Sheykhjan, Asst.Prof.,Dept. of Psychology, Institute of Higher Education Roshdiyeh,Tabriz,Iran

Resource Persons

Prof.,Dr. Mehdi Sehatkhah, Chancellor, Institute of Higher Education Roshdiyeh,Tabriz,Iran

Topic: “An Introduction of Mr.Hassan Rushdieh, Founder of Modern Schools in Iran”

Prof.,Dr.Geeta Janet,HOD., Education, , University of Kerala, Trivandrum, Kerala,India

“Redefining Teaching and Learning in New Normal”

Dr.Narges Pourtaleb, HOD., Psychology, Institute of Higher Education Roshdiyeh,Tabriz,Iran

“Education and Student’s Mental Health: The Role of Sel”

Prof.,Dr. Amit Ahuja,Faculty, School of Education, Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi,India

“Role of Emotional Intelligence in Supporting Mental Health in COVID-19 Pandemic”

Dr.Mohamadjavad Hoseinpourfard, Lecturer and Reasercher,Raftar Cognitive Neuroscience Research Center, University of Shahid Beheshti

“Learn to Speak; Learn to Think; Learn to Read”

Dr.William Yator Kibowen, Asst. Prof., Teacher Manager, Nairobi, Kenya

“Changes in Curriculum: Kenyan Perspective”

Dr.Dorothy Owuor Jonyo, Asst. Prof., Teacher Manager, Nairobi, Kenya

“Effects of Mental Health in Education of Kenya”

Dr. Anu Mukund,Lecturer Degee (HI) ,National Institute of Speech and Hearing (NISH)Trivandrum,Kerala,India

“Higher Education for Deaf and Hard of Hearing in Kerala”

Dr.Anvar K.,Principal, Center for Professional and Advanced Studies (CPAS),Kottayam,Kerala, India

“Digital Pedagogy in Education an International Perspective”

Dr. Hari Krishnan M., Asst. Prof., School of Education, University of Sharda, Delhi,India

“Skill based Education Emphasized in Digital Transformation”