گزارش برگزاری وبینار آشنایی با آزمون سردفتری

دانشجوئی و فرهنگی شنبه, ۱۱ دی ۱۴۰۰

 

هفتمین نشست تازه های حقوق دانشگاه رشدیه به همت گروه حقوق و با همکاری انجمن علمی دانشجویی حقوق با حضور بیش از 150 نفر در تاریخ 1400/10/9 از ساعت 14 الی 16 با عنوان'آشنایی با آزمون سردفتری' و با سخنرانی جناب آقای سعید احمدیان(سردفتر و مدرس مدعو دانشگاه رشدیه) و مدیریت علمی جناب آقای دکتر امین حاجی وند(مدیر گروه حقوق دانشگاه رشدیه) و مجری گری آقای مسعود فیاضی(عضو انجمن علمی دانشجویی حقوق) برگزار گردید. در این وبینار، جناب آقای احمدیان مطالب سخنرانی خویش را در چند عنوان: 1-شرایط سردفتری 2- موانع سردفتری 3- منابع آزمون سردفتری و... بیان نمودند. در پایان نیز به پرسش و پاسخ اختصاص داده شد.