برگزاری کارگاه قانون خوانی تکنیکال

دانشجوئی و فرهنگی سه شنبه, ۲۹ تیر ۱۴۰۰

با استعانت از خداوند متعال کارگاه با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی آغاز شده و در دو ساعت ابتدایی کارگاه استاد مهدی زارعی دلایل و لزوم یادگیری تکنیک های تکنیکال خوانی،آشنایی ابتدایی با روش تکنیکال خوانی و همچنین توضیح عوامل روانشناختی تکینکال خوانی که باعث تثبیت هرچه بهتر مطالب میشود را بیان و سپس 15 دقیقه به دانشجویان تایم استراحت داده شد و از 12.30 الی14.30 کارگاه با بیان تکنیک های تیکنیکال خوانی قانون و ارائه مثال هایی از قانون و آزمون وکالت ادامه یافت و از ساعت 14.30 الی 16 زمانی برای استراحت (صرف ناهار و اقامه نماز) اختصاص یافت. از ساعت 16 کارگاه با بیان ادامه مطالب مجددا آغاز و در ساعت 18.30 به پایان رسید .