جلسه دفاع دانشجویان مورخ 1398/10/21

آموزشی و پژوهشی چهارشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۸

 

 

  • آرمان سرای - رشته مهندسی برق

عنوان پایان نامه : پردازش تصاویر میکروسکوپی سوسپانسیون مس سونگون جهت تخمین غلظت سنگ مس

استاد راهنما: دکتر مجید معماریان سرخابی

استاد مشاور: دکتر سجاد فرهنگی

 

  • حمید هادی برزندیق - رشته مهندسی برق

عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت دستگاه تحریک جریان مستقیم مغز جهت بهبود صرع

استاد راهنما: دکتر مجید معماریان سرخابی

استاد مشاور: دکتر سجاد فرهنگی