ثبت نام ورودی های جدید بهمن ماه 1400

سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

 

مهلت ثبت نام کارشناسی پیوسته : 25 لغایت 28 دی ماه 1400

 


 

ثبت نام مقطع کارشناسی پیوسته بهمن 1400

ثبت نام مقطع کاردانی بهمن 1400

ثبت نام مقطع کارشناسی ناپیوسته بهمن 1400

ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد بهمن 1400

 


 

راهنماهای عمومی ثبت نام 

جدول شهریه