حضور تیم کشتی آزاد و فرنگی دانشگاه رشدیه در مسابقات انتخابی پانزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور

دانشجوئی و فرهنگی چهارشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۸

حضور تیم کشتی آزاد و فرنگی دانشگاه رشدیه در مسابقات انتخابی پانزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی و کسب سهمیه المپیاد توسط دانشجو علی پاشایی