صعود تیم داژبال دانشگاه رشدیه به مرحله نیمه نهایی مسابقات بزرگداشت جام بسیج در اولین تجربه حضور در این رقابت ها

دانشجوئی و فرهنگی یکشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۸