گزارش جلسه دیدار دانشجویان خوابگاه با ریاست و معاونت دانشجویی

دانشجوئی و فرهنگی چهارشنبه, ۶ آذر ۱۳۹۸

بسمه تعالی


جلسه دیدار دانشجویان خوابگاه با ریاست و معاونت دانشجویی روز سه شنبه 98/08/28 از ساعت 12 الی 13:30 در اتاق جلسه موسسه با حضور ریاست محترم جناب آقای دکتر صحت خواه و معاونت محترم دانشجویی جناب آقای خواجه ای و با حضور اکثریت دانشجویان ساکن خوابگاه برگزار گردید که در طول جلسه دانشجویان به طرح برخی مشکلات موجود در خوابگاه پرداختند که برخی از آنها عبارت بودند از:
1-کوچک بودن اتاق های مطالعه و مشترک بودن اتاق مطالعه با اتاق تلویزیون

2- اعتراض تعداد اندکی به آخرین ساعت ورود به خوابگاه و تغییر آن از 20:30 به 22:00 که با عدم موافقت ریاست محترم به دلیل دیر بودن آن صورت گرفت

3-درخواست دانشجویان به برگزاری کلاس اکسل در دانشگاه که با استقبال و مورد موافقت معاونت محترم دانشجویی قرار گرفت

4 پیشنهاد معاونت محترم دانشجویی مبنی بر برگزاری اردوهایی مختص دانشجویان خوابگاه
و همچنین در مورد برخی از مسائل روز مره تبادل نظر گردید و در پایان پیشنهاداتی از سوی معاونت محترم دانشجویی به دانشجویان خوابگاه گردید که برخی از آنها عبارت بودند از:

1-استفاده از سالن مطالعه کتابخانه دانشگاه تا پایان ساعت کلاسهای دانشگاه

2-استفاده از سالن ورزشی دانشگاه جهت نشاط هر چه بیشتر دانشجویان

3-برگزاری برخی مسابقات مانند کتابخوانی در بین دانشجویان خوابگاه

4-بازدید دانشجویان از اماکن تاریخی و مذهبی موجود در تبریز

5-استفاده از جلسات مشاوره در زمان حضور مشاورین محترم در دانشگاه که به صورت رایگان میباشد.