| |

اردوي کارورزي دانشجويان مهندسي نقشه برداري تابستان 96 پرینت پست الکترونیکی
رویدادها
شنبه ، 24 تیر 1396 12:10

برنامه اردوی کارورزی دانشجویان مهندسی نقشه برداری تابستان 139۶

فتوگرامتری: آقای دکتر فرنود احمدی/ نقشه برداری:آقایمهندس کریمی

روز ششم

روز پنجم

روز چهارم

روز سوم

روز دوم

روز اول

هفته اول

96/4/31

96/4/28

96/4/27

96/4/26

96/4/25

96/4/24

گروه B(نقشه برداری)

گروه A(فتوگرامتری بردکوتاه)

گروه A(نقشه برداری)

گروه B(فتوگرامتری بردکوتاه)

میکروژئودزی: آقای دکتر راست بود/ GIS: خانم ندا کفاش

روز ششم

روز پنجم

روز چهارم

روز سوم

روز دوم

روز اول

هفته دوم

96/5/8

96/5/7

96/5/4

96/5/3

96/5/2

96/5/1

گروهB  (میکروژئودزی)

گروه A(GIS)

گروه A(میکروژئودزی)

گروه B(GIS)

GPS: آقای دکتر راست بود/ تفکیک آپارتمانی: خانم ندا کفاش

روز ششم

روز پنجم

روز چهارم

روز سوم

روز دوم

روز اول

هفته سوم

96/5/16

96/5/15

96/5/14

96/5/11

96/5/10

96/5/9

گروه Aو B(GPS)

گروه Aو B(تفکیک آپارتمانی)

RS: خانم ندا کفاش/ نقشه برداری مسیر: آقایمهندس کریمی

روز ششم

روز پنجم

روز چهارم

روز سوم

روز دوم

روز اول

هفتهچهارم

96/5/24

96/5/23

96/5/22

96/5/21

96/5/18

96/5/17

گروه B(نقشه برداری مسیر)

گروهA  (RS)

گروه A(نقشه برداری مسیر)

گروه B(RS)

تحویل گزارش کار

هفته پنجم

 

 

توضیحات:

 • حضور کلیه دانشجویانی که واحد کارورزی را در نیمسال 952 انتخاب کرده اند طبق برنامه زمان بندی و گروه بندی پیوستی در اردو الزامی می باشد.
 • ساعت های حضور در موسسه آموزش عالی رشدیه طبق نظر استاد راهنما در زمان های مورد نظر جهت استفاده از سایت شماره ۱ موسسه از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ می باشد.
 • ساعت های شروع و اتمام عملیات صحرائی منوط به نظر استاد راهنما می باشد.
 • در صورت نیاز و با توجه به نظر استاد راهنما احتمال حضور دانشجویان در روزهای پنج شنبه و جمعه جهت انجام یک سری از عملیت صحرائی قابل تصور می باشد.
 • به دلیل عملی بودن اردوی کارورزی حضور و غیاب دانشجویان و انضباط حاکم بر اردو به صورت مستمر از طرف مدیر گروه مانیتور خواهد شد. با دانشجویانی که به هر دلیل در اردوی کارورزی حضور نداشته باشند و یا غیبت داشته باشند و یا نظم و زمان بندی اردو را رعایت نفرمایند مطابق مقررات آموزشی برخورد خواهد شد.
 • اردوی کارورزی به دلیل شکل و محتوای آن فقط در طول تابستان قابل ارائه می باشد لذا جهت جلوگیری از هرگونه مانع در امر فارغ التحصیلی تلاش و پشتکار مضاعف در جهت گذراندن این واحد درسی قویا توصیه می گردد.
 • همکاری دانشجویان با اساتید مربوطه در طول برگزاری اردو الزامی می باشد.
 • شکل، محتوا و کلیه شرایط مربوط به ارائه گزارش کار هر آیتم کاری در اردوی کارورزی مستقیما زیر نظر استاد راهنمای مربوطه می باشد. 
 • گزارش جامع اردوی کارورزی در انتها به صورت کامل با کلیه پیوست های مربوطه در یک عدد لوح فشرده تحویل مدیر گروه عمران گردد.
 • کلیه دانشجویانی که در اردوی کارورزی از تجهیزات نقشه برداری استفاده خواهند کرد می بایستی نهایت سعی خود را در حفظ و نگهداری و استفاده صحیح از این تجهیزات را به عمل آورند.
 •  نمرات مریوط به هر آیتم کاری به صورت مجزا از استاد راهنمای مربوطه اخذ خواهد گردید و در انتها با تجمیع نمرات هر یک از آیتم ها نمره ی نهائی اعلام خواهد شد.
 • به همراه داشتن لباس مناسب، آب و غذا در هر دوره از عملیات صحرائی بر عهده دانشجو می باشد.

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 24 تیر 1396 13:41
 

شمارنده های آماربازدید


بازدیدهای امروز:616
بازدیدهای دیروز:356
بازدیدهای این ماه:20033
مجموع بازدیدها:504567
حداکثر بازدیدهای ماهانه:107100
مجموع صفحات بازدید شده:1719720

لینک های مرتبط

تماس با ما

آدرس: تبریز، اتوبان پاسداران، فرشته جنوبی، فرشته 17
تلفن:           51051 (041)
فکس:               36678582 (041)
ایمیل:       info@roshdiyeh.ac.ir