| |
شرح وظایف و کارکنان حوزه آموزشی پرینت پست الکترونیکی
حوزه آموزشی
يكشنبه ، 06 اسفند 1391 16:52

 

شرح وظایف معاون آموزشی

حسن داج
معاون آموزشی

شماره تماس: 51051-041    داخلی: 216

شرح وظایف مدیر آموزشی

آرش صحت خواه
مدیر آموزشی

شماره تماس: 51051-041     داخلی: 217

1-    نظارت کامل براجرای مقررات وآئین نامه هاوبخشنامه ها وقوانین آموزشی و ضوا بط مربوط به آن و رعایت ا صل کلی آن ها
2-    همکاری و تعامل با سایر بخش های موسسه در انجام وظایف مربوطه در زمینه شغل مورد تصدی
3-    مطلع نمودن کلیه کارشناسان و کمک کارشناسان از قوانین و مقررات و بخشنامه های آموزشی صادره و الزام  به رعایت آن
4-    اقدام به موقع نسبت به تشکیل شوراهای آموزشی
5-    تقسیم کاربین مسئولان تحت نظارت خود
6-    امضا نامه ها طبق دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره درزمینه آموزش طبق اختیارات تفویض شده
7-    کوشش درایجاد ارتباط و هماهنگی بین کارکنان آموزش درجهت پیشبرد امور محوله
8-    انجام راهنمائیهای لازم به مسئولان ذیربط و کارکنان تحت نظارت
9-    تهیه پیش نویس مکاتبات مربوطه
10-    پاسخگوئی به سئوالات مراجعان و اولیا و دانشجویان
11-    ارتباط وهمکاری وهماهنگی با مدیران گروه های آموزشی
12-    اجراونظارت دربرگزاری امتحانات پایان ترم
13-     برآورد نیازه های مربوطه به کادر آموزشی  
14-    انجام سایر امور ارجاعی مربوطه عندالزوم

 

شرح وظایف کارشناسان آموزش

(1) کاوه نیکسان
تلفن:  51051-041 داخلی  218     
ایمیل:
(2) کاوه نیکسان
تلفن:  51051-041 داخلی 231
ایمیل:
(3) رویا رفیعی
تلفن:  51051-041 داخلی  214     
ایمیل:
(4) مهتاب ذالیزاده
تلفن:  51051-041 داخلی  215
ایمیل:
(5) سپیده فرهنگی
تلفن:  51051-041 داخلی  240     
ایمیل:
(6)

1-    اقدام به اجرای قوانین ومقررات آموزشی براساس آئین نامه های آموزشی
2-    حفظ و نگهداری از کلیه بخشنامه ها و آئین نامه هاو دستورالعمل ها و قوانین و مقررات مربوط به امورآموزشی
3-    اقدام به ثبت نام دانشجویان و انتخاب واحد و حذف و اضافه و نگهداری سوابق مربوطه
4-    ثبت نمرات دانشجویان رشته های مربوطه  
5-    بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان به طورمداوم و مستمر و طبقه بندی اطلاعات مربوطه
6-    اقدام به برگزاری امتحانا ت طبق دستورمقام مافوق و انجام تمهیدات لازم
7-    مطالعه قوانین و مقررات مربوطه به آئین نامه های آموزشی و امتحانات و دستورالعمل ها و اجرای دقیق آن ها
8-    پاسخگوئی به مراجعان و دانشجویان عندالزوم
9-    تهیه پیش نویس مکا تبا ت ارجاعی از طرف مدیر آموزش  
10-    تهیه و تنظیم برنامه های کلاسی  
11-    مطالعه امورمربوط به تحقیقات و پژوهش درزمینه مربوطه به شغل به منظورارتقاء سطح علمی و آموزشی دانشجویان
12-    نظارت بر حسن انجام فعالیت های مربوطه به کمک کارشناس تحت نظارت و انجام راهنمائی های لازم
13-    شرکت درجلسات و سمینارها
14-    همکاری با سایر کارکنان موسسه در زمینه مربوطه
15-    نظارت بر اجرای برنامه های کلاسی آزمایشگاه ها با همکاری مسئولین مربوطه
16-    اجرای برنامه و طرح های تنظیم شده از سوی مقامات مسئول
17-    ارائه گزارش های لازم برای مقامات مافوق
18-    انجام سایر امور ارجاعی مربوطه عندالزوم

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 18 آذر 1397 13:29
 

شمارنده های آماربازدید


بازدیدهای امروز:344
بازدیدهای دیروز:371
بازدیدهای این ماه:6489
مجموع بازدیدها:648605
حداکثر بازدیدهای ماهانه:137071
مجموع صفحات بازدید شده:2593223

لینک های مرتبط

تماس با ما

آدرس: تبریز، اتوبان پاسداران، فرشته جنوبی، فرشته 17
تلفن:           51051 (041)
فکس:               36678582 (041)
ایمیل:       info@roshdiyeh.ac.ir