| |
شرح وظایف و کارکنان حوزه آموزشی پرینت پست الکترونیکی
حوزه آموزشی
يكشنبه ، 06 اسفند 1391 16:52

 

شرح وظایف معاون آموزشی

حسن داج
معاون آموزشی
 

 شماره تماس: 36663591-041
 

شرح وظایف مدیر آموزشی

امین یوسف زاده فرد
مدیر آموزشی
 

 شماره تماس: 36679559-041

1-    نظارت کامل براجرای مقررات وآئین نامه هاوبخشنامه ها وقوانین آموزشی و ضوا بط مربوط به آن و رعایت ا صل کلی آن ها
2-    همکاری و تعامل با سایر بخش های موسسه در انجام وظایف مربوطه در زمینه شغل مورد تصدی
3-    مطلع نمودن کلیه کارشناسان و کمک کارشناسان از قوانین و مقررات و بخشنامه های آموزشی صادره و الزام  به رعایت آن
4-    اقدام به موقع نسبت به تشکیل شوراهای آموزشی
5-    تقسیم کاربین مسئولان تحت نظارت خود
6-    امضا نامه ها طبق دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره درزمینه آموزش طبق اختیارات تفویض شده
7-    کوشش درایجاد ارتباط و هماهنگی بین کارکنان آموزش درجهت پیشبرد امور محوله
8-    انجام راهنمائیهای لازم به مسئولان ذیربط و کارکنان تحت نظارت
9-    تهیه پیش نویس مکاتبات مربوطه
10-    پاسخگوئی به سئوالات مراجعان و اولیا و دانشجویان
11-    ارتباط وهمکاری وهماهنگی با مدیران گروه های آموزشی
12-    اجراونظارت دربرگزاری امتحانات پایان ترم
13-     برآورد نیازه های مربوطه به کادر آموزشی  
14-    انجام سایر امور ارجاعی مربوطه عندالزوم

 

شرح وظایف کارشناسان آموزش

(1) کاوه نیکسان
تلفن:  3-36660661  داخلی  15     
ایمیل:
  (2) آرش صحت خواه
تلفن:  3-36660661  داخلی 17
ایمیل:
 
(3) رویا رفیعی
تلفن:  3-36660661  داخلی  13     
ایمیل:
  (4) مهتاب ذالیزاده
تلفن:  3-36660661  داخلی  12
ایمیل:
 
(5) سپیده فرهنگی
تلفن:  3-36660661  داخلی  16     
ایمیل:
  (6) امین یوسف زاده فرد
تلفن:  3-36660661  داخلی  33     
ایمیل:
 

1-    اقدام به اجرای قوانین ومقررات آموزشی براساس آئین نامه های آموزشی
2-    حفظ و نگهداری از کلیه بخشنامه ها و آئین نامه هاو دستورالعمل ها و قوانین و مقررات مربوط به امورآموزشی
3-    اقدام به ثبت نام دانشجویان و انتخاب واحد و حذف و اضافه و نگهداری سوابق مربوطه
4-    ثبت نمرات دانشجویان رشته های مربوطه  
5-    بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان به طورمداوم و مستمر و طبقه بندی اطلاعات مربوطه
6-    اقدام به برگزاری امتحانا ت طبق دستورمقام مافوق و انجام تمهیدات لازم
7-    مطالعه قوانین و مقررات مربوطه به آئین نامه های آموزشی و امتحانات و دستورالعمل ها و اجرای دقیق آن ها
8-    پاسخگوئی به مراجعان و دانشجویان عندالزوم
9-    تهیه پیش نویس مکا تبا ت ارجاعی از طرف مدیر آموزش  
10-    تهیه و تنظیم برنامه های کلاسی  
11-    مطالعه امورمربوط به تحقیقات و پژوهش درزمینه مربوطه به شغل به منظورارتقاء سطح علمی و آموزشی دانشجویان
12-    نظارت بر حسن انجام فعالیت های مربوطه به کمک کارشناس تحت نظارت و انجام راهنمائی های لازم
13-    شرکت درجلسات و سمینارها
14-    همکاری با سایر کارکنان موسسه در زمینه مربوطه
15-    نظارت بر اجرای برنامه های کلاسی آزمایشگاه ها با همکاری مسئولین مربوطه
16-    اجرای برنامه و طرح های تنظیم شده از سوی مقامات مسئول
17-    ارائه گزارش های لازم برای مقامات مافوق
18-    انجام سایر امور ارجاعی مربوطه عندالزوم

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 02 شهریور 1394 10:46
 

شمارنده های آماربازدید


بازدیدهای امروز:174
بازدیدهای دیروز:391
بازدیدهای این ماه:5595
مجموع بازدیدها:563760
حداکثر بازدیدهای ماهانه:107100
مجموع صفحات بازدید شده:2119592

لینک های مرتبط

تماس با ما

آدرس: تبریز، اتوبان پاسداران، فرشته جنوبی، فرشته 17
تلفن:           51051 (041)
فکس:               36678582 (041)
ایمیل:       info@roshdiyeh.ac.ir