| |
گروه علوم پایه پرینت پست الکترونیکی
هیئت علمی
چهارشنبه ، 07 آبان 1393 09:09

 

 

اساتید گروه علوم پایه - ترم 941

 


پست الکترونیکی

دروس تدریسی در    ترم 941

رشته‌ی تحصیلی

نام خانوادگی و نام استاد

 

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

محاسبات عددي

رياضي - منطق

اسعدی گلزار - زیبا

1

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

زبان خارجي

آموزش زبان

اصغری - حسن

2

 

زبان خارجي پيش،

زبان خارجي

زبان انگلیسی

آقائی ساران-علیرضا

3

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

فيزيک الکتريسيته ومغناطيس، الکترومغناطيس

فیزیک

اصل هاشمی - علی

4

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

رياضي عمومي 1، رياضي عمومي 2

رياضي کاربردی

رياضي پيش دانشگاهي

ریاضی محض

اقبالی کوزه‌کنانی - مجید

5

 

رياضي عمومي 1، رياضي عمومي 2

معادلات ديفرانسيل

رياضي مهندسي

ریاضی

امین برنجی - احمد

6

 

رياضيات عمومي2

محاسبات عددی

ریاضی کاربردی

باقری - مجید

7

 

زبان خارجي

زبان خارجي پیش

آموزش زبان

بری - وقار

8

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

رياضيات عمومي2

رياضيات عمومي

محاسبات عددی

ریاضی کاربردی

پور رضا باویل - لیلا

9

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

اصول سرپرستي

مديريت اجرائي

پورستار خداپرست - حسن

10

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

زبان پيش دانشگاهي، زبان خارجي ، زبان خارجه

زبان خارجي پیش

آموزش زبان

تحویلدار - زهره

11

 

فيزيک 2، فيزيک عمومی1،

فیزیک اتمی

جلیل‌پور - پریسا

12

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

رياضيات 7

محاسبات عددی

آمار و احتمالات مهندسي

 

ریاضی محض

جلیلی - مریم

13

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

اصول سرپرستي، کارآفريني و پروژه

مديريت دولتي

جهدی - میلاد

14

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

آمار و احتمالات ، رياضيات مهندسي

رياضي عمومي 1

رياضي محض گرايش هندسه

چاوش خاتمی - رضا

15

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

فيزيک نور و آزمايشگاه،فيزيک پيش،فيزيک مکانيک،آز فيزيک مکانيک،آزمايشگاه فيزيک ، حرارت ومکانيک

فیزیک اتمی

حسین‌زاد درخشان - گیسو

16

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

رياضيات وآمار،آمار واحتمالات،روشهاي آماري

آمار و ریاضی

خانی - عادل

17

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

محاسبات عددي

ریاضی محض

خدابنده - حمید

18

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

اصول سرپرستي،سرپرستي سازمان،اصول تنظيم وکنترل بودجه دولتي

مديريت دولتي

زمینی - سمیرا

19

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

رياضي عمومي جبراني،

آمار و احتمالات مهندسي

آمار

سراجی علمداری-ناصر

20

 

رياضي جبراني،

رياضي پیش

ریاضی

سلجوقی-ابوالحسن

21

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

تربيت بدني 1،تربيت بدني 2

جغرافياي برنامه ريزي شهري

سهرابی - میرمعصوم

22

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

فيزيک الکتريسيته ومغناطيس،فيزيک عمومي 1   ترم 1،فيزيک مکانيک،فيزيک پيش    ترم 1

فيزيک - ژئوفيزيک

سهرابی‌فر - شبنم

23

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

زمين شناسي کاربردي

زمين شناسي مهندسی

زمين شناسي - گرايش تکتونيک

سیدی صاحباری-ساناز

24

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

رياضيات عمومي،معادلات ديفرانسيل،

رياضي محض

شکری - عباسعلی

25

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

رياضي کاربردي،رياضي عمومي 2،معادلات ديفرانسيل

رياضي کاربردي

شکوفه - رشید

26

sehat18@hotmail

رياضي 1

رياضي محض

صحت خواه-مهدی

27

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

رياضي کاربردي،آمارواحتمالات

رياضي محض - آناليز

عابدی - فهیمه

28

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

ادبيات فارسي

زبان و ادبيات فارسي

غیبی - محمودرضا

29

 

فيزيک 1،فيزيک عمومي     ترم 1،فيزيک پيش،فيزيک مکانيک

پرتو پزشکی

قاسمی - سمیه

30

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

رياضي مهندسي،رياضيات عمومي    ترم 1،آمارواحتمالات مهندسي،

رياضي کاربردي

کشفی - مهناز

31

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

ادبيات فارسي

زبان و ادبيات فارسي

منفردان-الهام

32

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

 

 

زبان خارجي

آموزش زبان انگليسي

نجفی مقدم-نسرین

33

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

 

رياضي عمومي

ریاضی محض

هرمزدی بناب-مریم

34

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 20 آبان 1394 14:12
 

شمارنده های آماربازدید


بازدیدهای امروز:203
بازدیدهای دیروز:214
بازدیدهای این ماه:7983
مجموع بازدیدها:627953
حداکثر بازدیدهای ماهانه:137071
مجموع صفحات بازدید شده:2449961

لینک های مرتبط

تماس با ما

آدرس: تبریز، اتوبان پاسداران، فرشته جنوبی، فرشته 17
تلفن:           51051 (041)
فکس:               36678582 (041)
ایمیل:       info@roshdiyeh.ac.ir