| |
گروه برق قدرت و الکترونیک پرینت پست الکترونیکی
هیئت علمی
چهارشنبه ، 07 آبان 1393 08:58

اساتید گروه قدرت و الکترونیک ترم 941

 

پست الکترونیکی

دروس تدریسی در ترم 941

رشته‌ی تحصیلی

نام خانوادگی و نام استاد

 

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

اصول سيستمهاي مخابراتي، رياضي مهندسي

برق - مخابرات

 

ابراهیم زاده - امین

1

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

سيستم هاي کنترل خطي، سيستمهاي کنترل خطي،کنترل کننده هاي صنعتي،آزمايشگاه سيستم کنترل خطي

برق - کنترل

 

اخگری - فرزانه

2

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

آزمايشگاه تحليل سيستم هاي قدرت، آزمايشگاه ماشينهاي الکتريکي

برق - قدرت

اسمعیلی- مهران

3

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

ماشين هاي الکتريکي 2،ماشينهاي الکتريکي 1،کارآموزي،پروژه

ماشین و درایو

افشاری راد - هادی

4

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

تجزيه تحليل سيگنالها وسيستمها، سيستمهاي کنترل خطي، ازسيستم کنترل خطي

برق - کنترل

 

امین‌زاد قوی‌فکر - امیر

5

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

آزسيستمهاي ديجيتال 2

برق-الکترونیک

آهنگر دربند - مریم

6

 

تحليل مدارهاي الکترونيکي

ادوات نيمه هادي 1

برق-الکترونیک

باغبان اصغری نژاد-حامد

7

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

تاسيسات الکتريکي وپروژه

برق-قدرت

باغبانی اسکوئی- آیدا

8

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

کارگاه برق،کارگاه مدارفرمان

برق - قدرت

بالاور - مژگان

9

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

منابع تغذيه،آزمايشگاه مدارهاي مجتمع خطي،کارگاه مباني الکترونيک

برق - الکترونیک

بدل‌خانی - زهرا

10

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

کنترل محرکه هاي الکتريکي

تئوري جامع ماشين هاي الکتريکي

برق - قدرت

بناشریفیان-محمدباقر

11

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

آزمايشگاه ميکروپرسسورميکروکنترولر، آزمايشگاه مدار مجتمع خطي،ميکروپرسسور،شبکه هاي کامپيوتري،الکترونیک صنعتی

برق - الکترونیک

بناگذار-سعید

12

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

مکانيک کاربردي،هيدروليک وپنوماتيک

مکانیک

بنائی - مهدی

13

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

الکترومغناطيس

برق  -مخابرات

بهجتی - ژاله

14

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

نقشه کشي صنعتي

مکانیک - ساخت و تولید

پورداداش - رضا

15

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

ماشين هاي الکتريکي،تاسيسات مکانيکي والکتريکي،رله ها و حفاظت،ماشينهاي الکتريکي 2،آزمايشگاه ماشينهاي الکتريکي 1،پروژه،کارآموزي،کارگاه ماشين هاي الکتريکي ومدارفرمان

برق - قدرت

پویافر - سعید

16

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

زبان فني،زبان تخصصي

کامپیوتر

ترابی - نویده

17

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

تجزيه وتحليل سيستمها،مدارهاي الکتريکي 2،سيستم ديجيتال 1

مهندسی پزشکی

تقی‌زاده ارجمند - رضا

18

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

آزمايشکاه ماشين هاي الکتريکي 1،آزمايشگاه ماشينهاي الکتريکي 2،

برق - قدرت

حسن‌زاده - حکیمه

19

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

تجزيه تحليل سيگنالها وسيستمها،تحليل مدارهاي الکتريک ترم 1،کاربرد راياانه دربرق،آزمايشگاه الکترونيک عمومي،آزمدارهاي جريان متناوب

برق - الکترونیک

حیدرزاده - حمید

20

 

ماشين هاي مخصوص،ماشين هاي الکتريکي مخصوص، تاسيسات الکتريکي،پروژه،کارآموزي

برق - قدرت

خفافی - کامران

21

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

مدارهاي الکتريکي 2،توليد ونيرگاه

برق - قدرت

خیاط‌زاده - مهسا

22

 

کارگاه تعميرات تلويزيون،

سيستم هاي تلويزيون

 

دادور - پریا

23

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

توليد ونيرگاه،مدارهاي الکتريکي 1،پروژه،کارآموزي

برق - قدرت

دهقان‌زاده - علیرضا

24

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

مباني الکترونيک،طراحي وساخت مدارچاپي به کمک کامپيوتر،ازمايشگاه اندازه گيري الکتريکي،آزمايشگاه مدارهاي منطقي،زمايشگاه الکترونيک،آزمايشگاه تکنيک پالس

برق - کنترل

رنگارنگی - رویا

25

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

تحليل مدارهاي الکترونيکي، زبان فني،ميکروکنترولر، کارآموزي،پروژه ساخت، کاربرد رايانه درالکترونيک

برق - الکترونیک

سلیمانی - زهرا

26

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

بررسي سيستم هاي قدرت 2،الکترونيک صنعتي

برق - قدرت

سید محمودیه –سید اسماعیل

27

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

آزمايشگاه مدارهاي الکتريکي،

مکاترونیک

شریفی - شهریار

28

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

مباني مخابرات وراديو،الکترونيک عمومي 2

برق - مخابرات

صفرنژاد باقری - محمدعلی

29

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

الکترونيک صنعتي،آزمايشگاه الکترونيک صنعتي

برق - قدرت

صفری - امین

30

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

الکترونيک 1،مدارهاي الکتريکي 1،اصول مدارهاي ديجيتال،مدارمجتمع خطي،پروژه ساخت،پروژه کارشناسي،کارآموزي، آزمايشگاه مباني ديجيتال

برق - الکترونیک

عبادی - نسیبه

31

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

رياضيات مهندسي،شبکه هاي کامپيوتري،اصول سيستمهاي مخابراتي،کارگاه الکترونيک

برق - مخابرات

عبهری - رضا

32

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

سيستم هاي کنترل خطي،کنترل صنعتي،ازسيستم کنترل خطي،آز مايشگاه کنترل صنعتي

برق - کنترل

عدالتی - لیدا

33

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

مدارهاي مخابراتي،مباحث ويژه در الکترونيک،طراحي مدار هاي مجتمع خطي،مدارهاي الکترونيکي،کارآموزي،پروژه کارشناسي

برق - الکترونیک

علیپور - حامد

34

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

طراحي مدار هاي الکترونيکي (فرکانس بالا،خطوط انتقال مخابراتي،آمارواحتمالات مهندسي

برق - مخابرات

عندلیب - علی‌ر‌‌ضا

35

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

توزيع انرژي الکتريکي

ماشين هاي الکتريکي3

قدرت

فرخی فر - میثم

36

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

طراحي خطوط انتقال انرژي وپروژه،طراحي خطوط انتقال و توزيع،طراحي خطوط انتقال وپروژه،عايق هاي فشار قوي،تکنولوژي عايق ها وفشار قوي،پروژه،کارآموزي،آزمايشگاه عايقهاي فشارقوي

برق - قدرت

فرهادی قریبه - حامد

37

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

الکترونيک 3،فيزيک الکترونيک،مدارهاي مجتمع خطي،آزمايشگاه مدارهاي الکترونيکي،آزمايشگاه سيستم ديجيتال 2،پروژه ساخت،نرم افزار کاربردي درالکترونيک،کارآموزي،کارگاهplc

برق - الکترونیک

فرهنگی - سجاد

38

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

طراحي پستهاي فشارقوروپروژه

برق - قدرت

کاظمان - جواد

39

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

کاربردابزار دقيق وکنترل

زبان تخصصي

برق - کنترل

کوه سلطانی- مینو

40

 

کارگاه سيم پيچي 1،کارگاه سيم پيچي 2

برق - قدرت

کوهی - سجاد

41

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

مدارهاي الکتريکي،مدارهاي پالس وديجيتال،تکنيک پالس،مباني ديجيتال،آزمايشگاه الکترونيک،آزمدارهاي پالس وديجيتال،آزمايشگاه مدار منطقي

برق -الکترونيک

لطفیان - علیرضا

42

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

مدارهاي منطقي

فتونيک

مدنی-  سید احمد

43

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

ماشينهاي الکتريکي 3،کاربردکامپيوتردرشبکه هاي انتقال وتوزيع،نحوه اجراي تاسيسات برقي ساختمان،نقشه کشي ونقشه خواني الکتريکي،آزمايشگاه حفاظت سيستمهاي قدرت

برق - قدرت

محمدزاده شهیر - فرزاد

44

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

مدارهاي الکتريکي،آزمايشگاه مدارهاي الکتريکي

فتونیک

محمودزاده باغبانی - پریناز

45

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

بررسي سيستم هاي قدرت 1،تحليل سيستم انرژي 2،کارآموزي،روژه

برق - قدرت

مختارپور - احد

46

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

خطوط انتقال مخابراتي،آزمدارهاي مخابراتي

برق - الکترونیک

مستاجر خیرخواه - فاطمه

47

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

سيستم هاي مخابراتي،منابع تغذيه سوئيچينگ،آزمايشگاه سيستمهاي مخابراتي

برق - الکترونیک

معصومی - سعید

48

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

الکترونيک 2،فيلتر و سنتز،الکترونيک عمومي،سيستمهاي ديجيتال 2،کارآموزي،پروژه

برق - الکترونیک

معماریان سرخابی - مجید

49

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

طراحي سيستم هاي ديجيتال،اصول ميکرو کامپيوتر،آزمايشگاه ريز پردازنده،پروژه،کار آموزي،آزمايشگاه اصول ميکرو کامپيوتر،مباحث ويژه در الکترونيک

برق - الکترونیک

ملکی - رضا

50

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

روشنائي فني،ماشين هاي الکتريکي سه فاز،عايق ها فشارقوي،کارآموزي،پروژه

برق - قدرت

نادری - یحیی

51

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

تحليل مدارهاي الکتريکي    ترم 1،مباني سيتم هاي قدرت،ازمايشگاه الکترونيک صنعتي.آزمايشگاه مدارهاي الکتريکي،ازمايشگاه اندازه گيري الکتريکي،آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي 1

برق - قدرت

نیکنام - فاطمه

52

این آدرس ایمیل در حال حاضر در مقابل رباتهای اسپم یاب محافظت می شود برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

زبان تخصصي،ايمني دربرق،الکترونيک صنعتي،کارآموزي،پروژه

برق - قدرت

یوسف‌زاده فرد - امین

53

 
آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 17 فروردين 1395 12:55
 

شمارنده های آماربازدید


بازدیدهای امروز:345
بازدیدهای دیروز:371
بازدیدهای این ماه:6490
مجموع بازدیدها:648606
حداکثر بازدیدهای ماهانه:137071
مجموع صفحات بازدید شده:2593228

لینک های مرتبط

تماس با ما

آدرس: تبریز، اتوبان پاسداران، فرشته جنوبی، فرشته 17
تلفن:           51051 (041)
فکس:               36678582 (041)
ایمیل:       info@roshdiyeh.ac.ir