| |
شیوه نامه اداره خوابگاههای مؤسسه پرینت پست الکترونیکی
امور خوابگاه ها
يكشنبه ، 16 شهریور 1393 07:54

 

 

 

به نام خدا
شیوه نامه اداره خوابگاه های مؤسسه آموزش عالی رشدیه

مقدمه : در اجرای ماده 9 آیین نامه خانه و خوابگاه مصوب 1386/12/25 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و به منظور بهبود وضعيت رفاهي دانشجويان،حمايت خيرين از خوابگاههاي دانشجويي و مشارکت اولیای دانشجویان در بهبود امور رفاهی و تحصیلی دانشجویان و رشد و تعالی آنان در محیط های خوابگاهی ، همچنین تقویت ارتباط و تعامل میان دانشگاه و اولیا از یک سو و جلب مشارکت و حمایت مسئولان و معتمدان محلی از سوی دیگر در امور خوابگاهها و نیز امکان برنامه ریزی در فعالیت های جمعی و مشترک علمی- فرهنگی فوق برنامه ، این شیوه نامه تنظیم ودر جلسه مورخه 1393/6/12مورد تصویب هیات رئیسه قرار گرفت و از تاریخ تصویب قابل اجرا می باشد .

 ماده 1–  تشکیلات سازمانی:

خوابگاهها زیر نظر معاونت دانشجویی و فرهنگی موسسه اداره می شود و دارای تشکیلات سازمانی با عنوان انجمن خانه و خوابگاه می باشد که نهادی است متشکل از اولیای دانشجویان ، مسئولان دانشگاه و معتمدان و مسئولان محلی به شرح زیر : ( موضوع ماده 8 آیین نامه خانه و خوابگاه مصوب 1386/12/25 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری )

1-     معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ( رئیس انجمن )

2-     معاون اداری و مالی دانشگاه

3-     مدیر امور فرهنگی دانشگاه

4-     مدیر امور دانشجویی دانشگاه

5-     مدیر امور خوابگاههای دانشجویی دانشگاه

6-     مسئول دفتر مشاوره دانشگاه

7-     یک نفر از استادان با معرفی معاون دانشجویی دانشگاه

8-     یک نفر از معاونان شهرداری به انتخاب شهردار

9-    یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با معرفی رئیس شورا

10-  سه نفر از اولیای دانشجویان به انتخاب معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

11 - یک نفر از خیرین خوابگاه ساز محلی با معرفی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

12 - امام جمعه شهر یا نماینده وی

13 - مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه یا نماینده وی

ماده 2  - وظايف انجمن خانه وخوابگاه عبارت است از:

الف -  شناسايي مشكلات وتنگناهاي موجود درمحيط خوابگاه وتلاش براي رفع آنها
ب -  شناسايي ظرفيتهاي محلي جهت استفاده دانشجويان خوابگاه و تلاش براي عيني كردن آنها
ج -  اتخاذ راهكارهايي جهت بهبود اوضاع فرهنگي، رفاهي و اوقات فراغت دانشجويان خوابگاهي
د -  ايجاد و ساماندهي شبكه ارتباطي مستمر، نظام مند وتعريف شده بين اولياي دانشجويان با دانشگاه و بالعكس.

 

ماده 3 - جلسات انجمن خانه وخوابگاه حداقل دوبار در هر نيمسال تحصيلي و با حضوراکثریت اعضای فوق الذکر رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای اکثریت حاضرین معتبر می باشد .

ماده4- اموررفاهي، تحصيلي، تربيتي و... دانشجويان خوابگاهي كه درانجمن خانه و خوابگاه بررسي خواهد شد، عبارتند از:

الف-   فضاي كالبدي، تجهيزات، امكانات وخدمات خوابگاهها
ب-   فضاي فرهنگي خوابگاهها
ج- ارتباط دانشگاه بااولياي دانشجويان خوابگاهي بهمنظور انتقال مسائل و مشكلات رفاهي، تحصيلي وتربيتي دانشجويان
د -ارتباط دانشگاه و خوابگاه با مسئولان و معتمد ان محلي و خيرين خوابگاه ساز براي انتقال نيازها و كمبود هاي فضاهاي خوابگاهي

ماده 5 –تشکيلات اجرايی:

 مسئولیت حسن مدیریت خوابگاهها به عهده حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی مؤسسه می باشد که بر اساس تشکیلات اجرایی زیر اداره می شود .

 

 ماده  6وظایف معاون دانشجویی و فرهنگی :

1 –تشکیل و اداره جلسات انجمن خانه و خوابگاه
2 –نظارت بر حسن مدیریت خوابگاه ها و نحوه ی اجرای قوانین ، آیین نامه ها و شیوه نامه های مرتبط
3 –بررسی گزارش های اداره امور خوابگاه ها و سرپرستان و اتخاذ تصمیمات مقتضی
4- اتخاذ تصمیمات لازم در مورد محل خوابگاه ها و تامین تجهیزات و ملزومات آنها
5 –تعیین مبالغ شهریه خوابگاه ها و نحوه وصول آن
6 –بازرسی از خوابگاه ها در مواقع ضروری و صدور دستورات لازم در مورد نواقص احتمالی و اشکالات پیش آمده و بررسی نیاز های دانشجویان
7 –اتخاذ تصمیمات مقتضی در مورد تخلفات احتمالی دانشجویان و عوامل اجرایی
8 –تشکیل شورای خوابگاه

ماده 7  –وظایف مدیر  امــور خوابگاهـها :

1-    اعلام ظرفیت خوابگاهها و ارزیابی اتاق ها از حیث کیفیت و کمیت و تعیین مبالغ شهریه و مبلغ سپرده و پیش بینی هزینه خدمات مشترک و پیشنهاد آن به معاونت دانشجویی

2-    پیشنهاد ساعات ورود ، خروج ، سکوت و خاموشی در خوابگاه بر حسب فصول سال و نوع خوابگاه به معاونت دانشجویی قبل از شروع هر نیم سال

3-    بررسی گزارش سرپرستان در مورد تجهیز خوابگاهها و نواقص و اعلام آن به معاونت دانشجویی و پیگیری تأمین آنها

4-    ثبت نام دانشجویان حائز شرایط متقاضی خوابگاه و ابلاغ شرایط مالی ، شیوه نامه اداره خوابگاهها و ضوابط اسکان برابر آیین نامه ها و مصوبات به دانشجویان

5-    تدوین برنامه حضور سرپرستان و کمک سرپرستان وابلاغ آن و نظارت مستمر بر انجام وظایف معینه و محوله و کنترل حضور و غیاب و مرخصی آنان

6-     بررسی گزارش روزانه رسیده از خوابگاهها و ارائه نکات مهم آنها به معاونت دانشجویی

7-    بازرسی مستمر و مطابق برنامه تنظیمی و اتفاقی از خوابگاهها و تهیه گزارش لازم در مورد نحوه مدیریت عوامل اجرایی، رضایت عمومی دانشجویان، نحوه توزیع امکانات و غذا ، مشکلات و نارسایی ها و کمبودهای احتمالی

8-    بررسی وامضای تسویه حساب دانشجویان خوابگاهی

9-     مدیر  امور خوابگاهها مي تواند دراداره امور خوابگاهها و کمک به سرپرستان از دانشجويان متعهد به طريق پاره وقت بصورت افتخاري يا در قالب كار دانشجويي به عنوان کمک سرپرست با اخذ مجوز از معاونت امور دانشجویی، استفاده نمايد.

ماده 8- شرح وظایف سرپرستان خوابگاهها:

1.      حضور در خوابگاه برابر برنامه حضور و غیاب و بازدید های اتفاقی

2.      پذیرش دانشجویان معرفی شده و تشکیل پرونده خوابگاه برای هر یک از آنان .

3.      بررسی نیازها و تهیه لیست وسایل و ملزومات خوابگاهها جهت تجهیز آنها از قبیل ، موکت ، تخت ، تشک ، بالش ، پتو ، یخچال ، اجاق گاز ، وسایل آشپزخانه ، کمد کتاب ، جالباسی ، جا کفشی ، میز مطالعه ، دستگاههای کامپیوتر ، لامپ ، وسایل شوینده و بهداشتی ، وسایل کمکهای اولیه و سایر لوازم مورد نیاز اولیه و ارائه آن به مدیر  امور خوابگاهها و در صورت لزوم تامین تمام یا قسمتی از آنها پس از اخذ مجوز از معاونت دانشجویی .

4.      تامین اینترنت پرسرعت مناسب برای خوابگاه و کنترل نحوه استفاده مطلوب و بالسویه دانشجویان از آن در ساعات معین .

5.      مراجعه به ادارات و مراکز مختلف جهت پیگیری امور مرتبط با خوابگاه .

6.       نظارت در نحوه استفاده صحیح و بدون اصراف دانشجویان از آب ، برق ، گاز و سایر ملزومات مصرفی و پرداخت بموقع بهای قبوض آنها  و مراقبت در محاسبه تعرفه آنها از نوع آموزشی .

7.       تهیه گزارش روزانه و ارائه آن به کارشناس امور خوابگاه ها.

8.      کنترل دقیق حضور و غیاب دانشجویان به ویژه حضور و غیاب شبانه دانشجویان بطور مرتب و دقیق .

9.      شناسایی دانشجویان مستعد و علاقه مند برای کمک سرپرستی و معرفی به مدیر امور خوابگاهها .

10.  تعیین نماینده هر اتاق و هر طبقه از بین دانشجویان به عنوان مسئول اتاق و طبقه برای ایجاد هماهنگی بین دانشجویان و انتقال نظرات ، نیازها و مشکلات احتمالی دانشجویان و نظارت بر حفظ اموال عمومی و نظم اتاق و طبقه .         

11.  بازدید عمومی روزانه از محوطه ، طبقات خوابگاه ، اماکن عمومی و مشترک خوابگاه از حیث نظافت و بهداشت .

12.   حفظ و مراقبت از اموال عمومی ، تجهیزات ، اماکن و امکانات خوابگاه .

13.   تلاش در جهت برقراری نظم ، آسایش و امنیت در خوابگاه .

14.   بررسی گزارش های دانشجویان کمک سرپرست و نمایندگان اتاق ها و طبقات .

15.  بررسی اولیه موارد خاص دانشجویان در زمینه اسکان و یا مشکلات احتمالی رخ داده در میان ساکنین با یکدیگر و یا ساکنین با هر یک از پرسنل خوابگاه، بر طرف نمودن موارد و مشکلات دانشجویان و تنظیم گزارش لازم و ارائه آن به مدیر  امور خوابگاهها.

16.   همکاری در برنامه های مدیریت اسکان و ثبت نام در هر سال تحصیلی.

17.    معرفی دانشجویان متخلف و مستنکف از قوانین و ضوابط موجود به مدیر  امور خوابگاه هاو در صورت لزوم به معاونت دانشجویی.

18.   نظارت بر روند کار دانشجویی در تمامی مراحل و انعکاس موارد خلاف ضوابط و مقررات به مدیر  امور خوابگاه ها.

19.    انجام هماهنگی قبلی برای درخواست مرخصی با مدیر  امور خوابگاه ها.

20.   شرکت در جلسات مرتبط با خوابگاه ها .

21.  یررسی واعلام نظر در تسویه حساب دانشجویان خوابگاهی .

22.  پیشنهاد اجرای برنامه های مناسب علمی ، فرهنگی در خوابگاه و پیشنهاد برگزاری بازدیدها و اردوهای علمی ، فرهنگی و تفریحی به مدیر  امور خوابگاهها و مدیر امور  فرهنگی موسسه  و برگزاری آنها پس از تأیید معاونت دانشجویی و فرهنگی .

23.  ارتباط مناسب با اولیای دانشجویان در صورت لزوم و تبادل نظر با آنان با رعایت موازین شرعی و اخلاقی و ظرائف لازم و نیز اعلام غیبت ، مرخصی ها ، و وضعیت انضباطی دانشجویان به اولیای آنان از طریق شماره تلفن معرفی شده در پرونده دانشجویی در صورت ضرورت و مصلحت .

24. همکاری با سایر قسمت های موسسه در صورت لزوم و انجام امور محوله .

تبصره 1 - سرپرستان مجاز می باشند در صورت ضرورت و شرائط اضطراری با حفظ حریم خصوصی و احترام دانشجویان و با رعایت امانت و محرمانه بودن مسائل خصوصی نسبت به بازدید از وضعیت بهداشتی و انتظامی اتاقها با کسب مجوز از معاونت دانشجویی و در معیت مدیر امور خوابگاه ها  یا مدیرحراست مؤسسه در غیر ساعات خاموشی از اتاقهای دانشجویان بازدید نموده و مراتب را به صورت کاملا محرمانه به معاونت امور دانشجویی گزارش نمایند.

تبصره 2 –سرپرستان موظف می باشند در صورت مشاهده و احراز تخلفات انضباطی مشهود در هر ساعت از شبانه روز هر چند در ساعات خاموشی ، موضوع را بررسی و گزارش لازم را  جهت ارائه به مدیر امور خوابگاه ها یا معاونت دانشجویی  تنظیم نمایند

ماده 9-شرح وظایف کمک سرپرستان

1-کمک سرپرستان خوابگاهها از بین دانشجویان متعهد و حائز شرایط داوطلب ساکن در خوابگاه به پیشنهاد سرپرست خوابگاه و تایید معاونت دانشجویی و فرهنگی انتخاب می شوند که در هر خوابگاه حداکثر 2 نفر خواهند بود .
2-کمک سرپرستان خوابگاهها غالب وظایف و مسئولیت های سرپرستی خوابگاه را در غیاب او عهده دار هستند .
3- مسئولیت حفظ انتظامات و آسایش عمومی خوابگاه و به طور کلی مدیریت خوابگاه در غیاب سرپرستی به عهده کمک سرپرست می باشد .
4-کمک سرپرستان باید گزارش رخدادها را بلافاصله جهت مشاهده سرپرستان و مدیر اداره خوابگاهها تهیه نماید و نیز از طریق پرتال در اختیار مسئولان مزبور قرار دهد .
5- کمک سرپرستان باید گزارش روزانه را حاکی از تعداد حاضران ، تعداد غائبان ، رخدادهای جاری از طریق پرتال در اختیار مسئولان مذکور در بند فوق قرار دهد .
6-کمک سرپرستان بایستی همکاری های لازم را در جهت مدیریت بهتر خوابگاهها با سرپرستان و نمایندگان اتاقها و طبقات به عمل آورند .

ماده 10–شورای خوابگاه

به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي فعاليت هاي فرهنگي و فوق برنامه شوراهايي به طور جداگانه براي برادران و خواهران با تركيب زير در خوابگاههاي دانشجويان تشكيل مي گردد:‌ ( موضوع بند3ماده 1 آیین نامه اداره خوابگاههای دانشجویی مصوب مورخه 1378/6/11 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری )
1- نماينده بسيج دانشجويي، يك نفر به انتخاب مسئول مركز بسيج دانشجويي دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي.
2-نماينده دفتر مقام معظم رهبري يك نفر به انتخاب مسئول دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي.
3-نمايندگان معاونت دانشجويي و فرهنگي مؤسسه آموزش  عالي –دو نفر.
4-نمايندگان دانشجویان–دو نفر به انتخاب دانشجويان ساكن همان خوابگاه.
5- مدير امور خوابگاههاي دانشجويي –دبير شورا.
تبصره : شوراي فوق الذكر زير نظر مستقيم معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه تشكيل مي گردد تا با استفاده از كليه نيروهاي دانشجويي ساكن همان خوابگاه نسبت به انجام امور فرهنگي و فوق برنامه اقدام نمايد.

ماده 11- شرح وظایف دانشجویان ساکن خوابگاه:

1 - رعایت کلیه آیین نامه ها و شیوه نامه های  انضباطی و اداری .
2- رعایت اخلاق اسلامی و رفتار متناسب با شئونات دانشجویی ، آداب ، مناسبات و مقتضیات زندگی اجتماعی ، همکاری و تعامل صمیمانه با سرپرستان ، کمک سرپرستان , مسئولان موسسه ، سایر دانشجویان و همسایگان خوابگاه .
3-رعایت پوشش کامل اسلامی و نیز وضع ظاهری متناسب با شئونات در تمام مکانها و محیط های دانشگاهی و خارج از دانشگاه بخصوص در مسیر های خوابگاه و پوشش مناسب در خوابگاه .
4- احترام به شعائر مذهبي و محلي در مناسبت هاي مختلف  خصوصا" ماه هاي محرم و رمضان و نيز هنگام پرپايي مراسم رسمي در خوابگاه .
5- پرهیز از آوردن و استعمال دخانیات  و موارد مشابه از قبیل خوردنی ها و نوشیدنی های غیر مجاز و غیر بهداشتی و به طور کلی هر نوع وسایل اضافی به هر عنوان .
6- رعایت کامل بهداشت فردی از جمله وسایل خواب ، خوراک ، لباس و اتاق و نیز رعایت کامل بهداشت اماکن عمومی از جمله سالن ها ، راه پله ها ، آشپزخانه ، حمام ، سرویس بهداشتی و سایر مکانهای مشترک ودرصورت لزوم انجام نظافت اینگونه مکانها ( علاوه بر اتاقها ) با تقسیم کار توسط سرپرستی یا به قید قرعه و نوبت .
7- پرهیز از ایجاد سروصدا از قبیل پخش موسیقی و... که موجب نارضایتی دیگران را فراهم نماید .
8-  رعایت حقوق هم اتاقی ها و هم خوابگاهی ها بخصوص در حفظ بهداشت شخصی و عمومی و نظافت وسایل عمومی و شخصی خود از قبیل پتو ، ملافه ، روبالشی  ، حوله ، ظروف ، لباسها  ،  جوراب و موارد مشابه .
9-تأمين لوازم شخصي از قبیل  پتو ، ملافه ، بالش ، حوله ، دمپایی و مراقبت از آنها
10- مراقبت در حفظ و نگهداری اموال عمومی از قبیل یخچال ها ، کمدها ، تخت ها و تشکها ، دستگاههای کامپیوتر و تلویزیون  ، تلفن ، میز و صندلی ، فرش  ،‌ موکت و زیرانداز ، شیرآلات ، درب و پنجره ها ، تاسیسات برقی و بطور کلی تمام اموال متعلق به خوابگاه به صورت تضامنی به عهده تمام دانشجویان ساکن خوابگاه می باشد و در صورت عدم مراقبت و ایجاد خسارت ، فرد خاطی باید بلافاصله با هماهنگی سرپرست خوابگاه نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نماید و در صورتی که امکان شناسائی و معرفی فرد خاطی نباشد بایستی بصورت مشترک به ترتیب توسط هم اتاقی ها یا توسط تمامی ساکنین خسارات وارده جبران شود .
11-  در ابتداي سال تحصيلي ، اتاق و اثاثيه آن طبق صورتجلسه به دانشجو تحويل داده مي شود و در پايان هر ترم عينا" تحويل گرفته مي شود . مسئوليت خسارات وارده ناشي از تخريب رنگ اتاق ها به لحاظ چسباندن پوستر ، عكس و يا هر گونه  تخريب  ، ديوار نويسي و شعارنويسي در روي ، دیوارها ، كمدها و اموال بر عهده دانشجويان ساكن و تحويل گيرنده در آن اتاق مي باشد و هرگونه خسارت وارده از مبلغ وديعه دانشجويان ساكن در اتاق كسر مي گردد.
12- رعایت ساعات ورود ، خروج ، سکوت و خاموشی در خوابگاه که در هر نیمسال از طرف موسسه برحسب فصول سال و نوع خوابگاه اعلام می گردد .
تبصره :در مواقع ضروری ، گریز ناپذیر و اتفاقی که رعایت ساعات مذکور ممکن نباشد بایستی گزارش آن با قید علت به اداره امورخوابگاه ها ارائه شود .
13-  اقامت شبانه دانشجوي خواهر در خارج از خوابگاه با رعايت موارد زير صرفا" براي مدت معين امكان پذير است.
الف ) دانشجو مي تواند بعضي از شب ها فقط در منازل خويشاوندان ساكن در شهر كه قبلا" مشخصات آنها ( نشاني و نسبت آنها با دانشجو ) در فرم محارم وي قيد شده و به تأييد اولياي قانوني او به صورت حضوري رسيده است با رعايت ساير موارد اقامت نمايد .
ب ) مسئول خوابگاه موظف است فرم درخواست دانشجو را با مشخصات و آدرس بستگان وي تطبيق داده و بایستی از طريق تماس تلفني حضور دانشجو را در منزل خويشاوند استعلام و به اطلاع خانواده وی برساند و به اطلاع خانواده وی برساند و در صورت لزوم پس از هماهنگي با مسئولان ذيربط با مراجعه به محل ، حضور دانشجو را بررسي نمايد.

ج ) دانشجويانی که  قصد دارند شب را در منزل اقوام ساكن درتبریز ( مندرج در فرم محارم ) سپري كنند مكلفند فرم خروج از خوابگاه را تكميل نموده و به مسئول مربوطه تحويل نمايند.

د ) دانشجویانی كه حتی براي يك بار ( شب ) غيبت غير موجه داشته باشند ضمن اخطار توسط سرپرست و اطلاع به والدين دانشجو ، به كميته انضباطي معرفي خواهند شد.
14- دانشجويان پس از دريافت مجوز اسكان و حضور در خوابگاه موظفند نسبت به ثبت حضور و غياب ديجيتالي خود ( در صورت عدم امكان ديجيتالي به صورت کتبی ) اقدام نمايند. بديهي است عدم ثبت حضور و غياب ديجيتالي یا کتبی به منزله غيبت براي دانشجو محسوب مي شود.
15-  ورود يا خروج در ساعت غير مجاز در مواردي همانند برگشت از مسافرت ، اردوها ، فعاليت هاي آموزشي و تحقيقاتي و يا شرايطي كه خارج از اراده دانشجو به وجود آمده باشد ، ضمن درج علت به صورت كتبي و ارائه مدارك و اخذ مجوز قبلي بلامانع خواهد بود. مسئول شيفت خوابگاه لازم است به منظور حفظ امنيت و آرامش خوابگاه در پايان زمان تعيين شده نسبت به بررسي طبقات با رعايت احترام موارد را گزارش نمايد.
16- کلیه دانشجویان موظف می باشند اداره امور خوابگاهها و سرپرستی خوابگاهها را از آخرین تغییرات محل سکونت دائمی و شماره تلفن های ثابت و همراه بلافاصله پس از تغییر به صورت کتبی مطلع نمایند .
17-كليه دانشجويان با پایان یافتن نیمسال دوم ، موظف به تخليه خوابگاهها هستند. مگر در شرايط استثنايي و در صورت وجود برنامه هاي آموزشي در طول تابستان كه مجوز ، حدود ، شرايط و شهریه آن از سوي معاونت دانشجويي و فرهنگي اعلام مي شود
18 - یکی از عواقب رعایت نکردن هر یک از موارد فوق و سایر مقررات انضباطی تحت عنوان کلی :((عدم رعایت مقررات انضباطی خوابگاه)) موجب محرومیت از خوابگاه بدون امکان استرداد شهریه ها و درج مراتب در پرونده انضباطی می باشد.
19- چنانچه در هر موردي دانشجويي بر خلاف آيين نامه و مقررات رفتار نمايد هيچ يك از ساير دانشجويان حق برخورد با وي را نداشته و صرفا" موظف هستند به مسئولين مربوطه گزارش نمايند.

ماده 12–شرایط اسکان در خوابگاه :

1.       قبول شیوه نامه اداره خوابگاه ها و تعهد نامه های مربوطه و اخذ معرفی نامه از مدیر امور خوابگاهها

2.       هیچ فردی بدون مجوز مدیر امور خوابگاه ها  و بدون هماهنگی با سرپرستی خوابگاه حق ورود به خوابگاه را به هر عنوان اعم از اسکان ، مهمان و بازدید ندارد .

3.       تعداد نفرات در هر اتاق به تناسب ظرفیت اتاق از دو نفر تا هشت نفر قابل تغییر است .

4.       شروع اسکان در خوابگاه از ثبت نام و پذیرش دانشجو در خوابگاه شروع می شود و پایان آن حداکثر 5 روز پس از آخرین امتحان نیم سال دوم می باشد . و پس از موعد مذکور اسکان دانشجو در خوابگاه ولو با عناوینی از قبیل عدم اتمام واحدهای درسی ، انجام پروژه و معرفی به استاد مجاز نمی باشد مگر با مجوز معاونت دانشجویی .

5.       موسسه هیچ گونه تعهدی نسبت به غذا اعم از صبحانه ، نهار و شام ندارد .

6.       موسسه تعهدی نسبت به تامین سایر امکانات از قبیل اینترنت و غیره ندارد با این حال در صورت امکان سعی خواهد نمود در صورت رضایت از همکاری دانشجویان و تامین بودجه نسبت به تامین اینترنت و بعضی امکانات اقدام نماید .

7.       موسسه هیچ گونه تعهدی نسبت به تامین وسایل شخصی دانشجو در خوابگاه از قبیل بالش و روبالشی ، ملافه ، حوله ، پتو ، دمپایی ،‌ جالباسی ، کمد و غیره ندارد ودر صورت عدم تامین آنها توسط مؤسسه ، دانشجویان بایستی این وسایل را در حد کفایت و لزوم با تعیین نوع آنها توسط سرپرستی خوابگاه با خود آورده و در نظافت آنها نهایت مراقبت و تلاش خود را بعمل آورند .

8.        كليه امور مربوط به انتخاب ساختمان، تنظيم قرارداد، اداره نظارت بر امور جاري خوابگاهها بر عهده معاونت دانشجويي –فرهنگي مؤسسه مي باشد.

9.       طرف قرارداد با مؤجر ساختمان خوابگاهي ، مؤسسه مي باشد .

10.   در صورت اتمام مدت اجاره یا لغو اجاره نامه یا عدم امکان ادامه استفاده از ساختمان خوابگاه به هر عنوان هرچند در اثنای سال تحصیلی ، موسسه می تواند از محل دیگری به عنوان خوابگاه استفاده نماید و دانشجویان را به محل جدید  منتقل کند .

11.    هزينه هاي آب و برق و گاز خوابگاه در صورت امکان تابع پرداخت  هزينه هاي آب و برق و گاز مراكز آموزشي است. ( موضوع تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اداره خوابگاههای دانشجویی خودگردان مصوب مورخه 11/6/1378 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری )

ماده 13- نحوه ثبت نام و مدارک لازم:

1 . ارائه تقاضانامه و تعهد نامه انضباطی امضا شده به همراه یکبرگ کپی مصدق کارت ملی و یکبرگ انتخاب واحد تایید شده و دو قطعه عکس جدید پشت نویسی شده به مدیر امور خوابگاهها .
2- تحویل رسید بانکی واریز قسط اول شهریه به مقدار یک سوم شهریه دو نیم سال و مبلغ سپرده ( ودیعه ) و مبلغ هزینه خدمات مشترک ( حق شارژ ) به حساب معرفی شده به همراه دو فقره چک برای مابقی شهریه به مدیر  امور خوابگاهها و اخذ معرفی نامه خوابگاه از مدیریت  مذکور .
3- مراجعه به سرپرستی خوابگاه و تحویل معرفی نامه و امضای تعهدنامه حفظ و نگهداری اموال تحویلی و اموال عمومی .

ماده 14–  مقدار شهریه و نحوه پرداخت آن  :

شهریه خوابگاه از سه قسمت مجزا به شرح زیر تشکیل شد ه است :

1-     مبلغ سپرده ( ودیعه )که به خاطر تامین هزینه خسارت های احتمالی وارده در بدو ثبت نام اخذ می شود و در صورت  عدم ایجاد خسارت در پایان سالتحصیلی و موقع تخلیه عینا به خود دانشجو برگشت داده می شود .

2-    مبلغ هزینه خدمات مشترک ( شارژ ) که برای تامین هزینه های مصرفی آب ، برق ، گاز ،‌نظافت عمومی و سایر موارد مشابه در بدو ثبت نام اخذ می شود و چنانچه مبلغ اخذ شده زیادتر از هزینه های مذکور باشد مازاد آن در پایان سالتحصیلی به خود دانشجو برگشت داده خواهد شد و اگر کمتر از هزینه های مذکور باشد مابقی آن از دانشجویان وصول خواهد شد .

3-    شهریه عمومی خوابگاه برای اسکان یک سال تحصیلی ( دو نیمسال ، بدون احتساب دوره تابستان ) طی سه مرحله به شرح زیر اخذ خواهد شد :یک سوم شهریه عمومی در بدو ثبت نام به صورت نقد و بقیه در دو قسط مساوی طی دوفقره چک به موعد پنجم  دیماه سال جاری  و پنجم اردیبهشت ماه سال بعد .
تبصره - مقدار شهریه ها متناسب با وضعیت و موقعیت اتاق ها   متغیر و متفاوت می باشد که هر سال به پیشنهاد معاونت دانشحویی و تصویب هیئت رئیسه  موسسه تعیین می گردد .

    ماده 15–نحوه انصراف از خوابگاه و امکان عودت شهریه:

عودت شهریه خوابگاه ها پس از  ثبت نام و تحویل اتاق مقدور نمی باشد مگر در موارد زیر :

1 - اگر دانشجو به دلایل آموزشی از تحصیل منع یا اخراج شود روزهای اسکان یافته نسبت به روزهای سال تحصیلی کسر و بقیه عودت داده خواهد شد .
2 - اگر دانشجو در نیمسال اول از موسسه انتقال یابد و یا از ادامه تحصیل منصرف شود شهریه نیمسال دوم وی عودت داده خواهد شد و اگر در نیمسال دوم منتقل یا منصرف شود شهریه وی قابل برگشت نیست .
تبصره 1 : اگر دانشجو به دلایل انضباطی از موسسه یا  خوابگاه اخراج یا محروم شود شهریه وی قابل برگشت نیست .
تبصره 2 : مجوز اقامت دانشجو در خوابگاه در صورت محرز شدن عدم صلاحيت وي براي ادامه سكونت، در هر مقطع زماني مي تواند لغو گردد، تشخيص عدم صلاحيت به عهده شورا انضباطي يا معاونت دانشجويي و فرهنگي مؤسسه است.
تبصره 3  : در صورتي كه دانشجويي در موعد مقرر خوابگاه را تخليه ننمايد، معاونت دانشجويي و فرهنگي رأساً مي تواند نسبت به تخليه محل سكونت نامبرده اقدام نموده و مورد تخلف دانشجو را به مراجع ذيصلاح جهت پيگيري هاي بعدي گزارش نمايد.  
این شیوه نامه دریک مقدمه و 15 ماده  و 7 تبصره و 93 بند  در تاریخ1393/6/12  در جلسه شماره  227  هیات رئیسه مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی –غیرانتفاعی رشدیه تصویب و جهت اجرا ابلاغ گردید .

 

دانلود فایل PDF

 

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 16 شهریور 1393 08:22
 

شمارنده های آماربازدید


بازدیدهای امروز:338
بازدیدهای دیروز:371
بازدیدهای این ماه:6483
مجموع بازدیدها:648599
حداکثر بازدیدهای ماهانه:137071
مجموع صفحات بازدید شده:2593170

لینک های مرتبط

تماس با ما

آدرس: تبریز، اتوبان پاسداران، فرشته جنوبی، فرشته 17
تلفن:           51051 (041)
فکس:               36678582 (041)
ایمیل:       info@roshdiyeh.ac.ir