| |

ليست محرومين از امتحان ترم 961 پرینت پست الکترونیکی
اطلاعیه ها
پنجشنبه ، 21 دی 1396 14:03
لیست محرومین از امتحان ترم 961
ردیف نام خانوادگی و نام شماره دانشجویی نام درس تاریخ امتحان
1 ابراهیم پور مهدی 961030016 سیستم عامل2 96.10.27
2 احمدی سینا 952031006 مکانیک خاک وپی 96.11.03
3 احمدی میلاد 951044009 مقاومت مصالح1 96.11.03
4 ایزدی حسن 951041019 سیستم عامل پیشرفته 96.11.05
5 آراسته محمد 961016016 برنامه نویسی کامپیوتر 96.11.03
6 بابائی اسکندانی  محمد 951021018 کارافرینی و پروزه 96.11.05
7 بابائی اسکندانی  محمد 951021018 اصول سرپرستی 96.11.03
8 باقری اکبر 942031099 فارسی عمومی 96.11.05
9 بخشایی پویا 951030032 سیستم عامل2 96.10.27
10 بذلی حامد 951024026 مدیریت مالی2 96.11.03
11 برومندی سعید 951031017 مکانیک خاک وپی 96.11.03
12 بصیری امیر حسین 951021047 تحلیل مدارهای الکتریکی 96.10.27
13 پورجواد امیر 951021028 اصول سرپرستی 96.11.03
14 پورجواد امیر 951021028 کاربرد رایانه در برق            
15 پورصادق مرتضی 961037012 مکانیک خاک ومهندسی پی 96.10.27
16 پورصادق مرتضی 961037012 مقاومت مصالح1 96.10.25
17 تبریزی امین 951044008 مقاومت مصالح1 96.11.03
18 ترابی کندلجی حامد 921260539 آزمایشگاه الکترونیک 3  
19 تقی عجمی میثم 961019003 اصول سرپرستی           96.11.03
20 تقی عجمی میثم 961019003 تحلیل مدارهای الکتریکی   96.10.27
21 توحیدی امیرمحمد 961030027 سیستم عامل2 96.10.27
22 تیموری رضا 961030035 سیستم عامل2 96.10.27
23 جعفرزاده دانیال 961030033 سیستم عامل2 96.10.27
24 جمالی پوریا 961021047 آزمایشگاه مدار های الکتریکی  
25 جمالی پوریا 961021047 کاربرد رایانه در برق  
26 جمالی مهراباد پوریا 961021047 اصول سرپرستی 96.11.03
27 جهانپور پویا 961031015 زمین شناسی کاربردی 96.11.05
28 جهاندار محمد 941019014 اصول سرپرستی          96.11.03
29 جهاندار محمد 941019014 زبان فنی 96.11.05
30 حبیبی مهدی 961021014 فارسی عمومی 96.11.05
31 حسامی پور محمدرضا 951021032 کارگاه سیم پیچی 2           
32 حنف زاده هادی 961030028 سیستم عامل2 96.10.27
33 خاکسار شاهین 932029038 طرح معماری1  
34 خدادادی میلاد 951021027 کارافرینی و پروزه 96.11.05
35 خدادادی میلاد 951021027 کارگاه سیم پیچی 1           
36 خدایی علیرضا 952033023 ترسیم فنی 96.11.01
37 دربای نیلوفر 961030012 سیستم عامل2 96.10.27
38 رامیار نسرین 922291147 روستا2 96.11.03
39 رخت دوست علی 951031011 تجهیز وراه اندازی کارگاه 96.11.01
40 رضایان فرشاد 941031043 مکانیک خاک وپی 96.11.03
41 رضایی رضا 941028169 فارسی عمومی 96.11.05
42 رنجبر هاتف 961031001 زمین شناسی کاربردی 96.11.05
43 رنجبر هاتف 961031001 مکانیک خاک وپی 96.11.03
44 روزمزد رضا 961030034 سیستم عامل2 96.10.27
45 زارعی هادی 942031104 زمین شناسی کاربردی 96.11.05
46 زال پور رضا 961030008 سیستم عامل2 96.10.27
47 ساسانی قاسم 961033034 فارسی عمومی 96.11.05
48 ستاری رضا 952030001 ذخیره وبازیابی اطلاعات 96.10.30
49 سعیدی مهسا 951033066 آشنایی با معماری جهان 96.10.30
50 سلامتی فر شکوفه 961030004 سیستم عامل2 96.10.27
51 شاطرصادق زاده مهیار 942021074 کاربرد رایانه در برق           
52 شریعت پناهی سپهر 931293635 متره وبرآورد 96.11.01
53 شریعت پناهی سپهر 931293635 آشنایی با مرمت ابنیه 96.10.25
54 شریعت پناهی سپهر 931293635 روستا2 96.11.03
55 شه طاله مجتبی 961031011 زمین شناسی کاربردی 96.11.05
56 شیخی علیرضا 932141460 آزمایشگاه مدارهای مجتمع خطی -
57 صاحب کلان هادی 932310838 زمین شناسی کاربردی 96.11.05
58 صاحب کلان هادی 932310838 مکانیک خاک وپی 96.11.03
59 صادقی سیامک 951020033 فارسی عمومی 96.11.05
60 صادقی میلاد 961025008 فارسی عمومی 96.11.05
61 صمدی وند رضا 941019042 سیستم های تلویزیون 96.1024
62 صمدی وند رضا 941019042 کارگاه تعمیرات تلویزیون  
63 طهماسبی علی 952033015 ترسیم فنی 96.11.01
64 عباس زاده سارا 921232378 مدیریت وتشکیلات کارگاهی 96.10.28
65 عباسی سهند 951024029 مدیریت مالی2 96.11.03
66 عباسی سهند 951024029 حسابداری میانه 96.10.24
67 عباسی صفا یونس 961030009 سیستم عامل2 96.10.27
68 عبدالله زاده سینا 961030032 سیستم عامل2 96.10.27
69 عبدلی قوروقچی مهدی 932210111 تحلیل مدارهای الکتریکی   96.10.27
70 علی اکبری معصومه 942030083 کارآفرینی وپروژه 96.10.27
71 غفاری پور محمد 961031009 زمین شناسی کاربردی 96.11.05
72 غفاری پور محمد 961031009 مکانیک خاک وپی 96.11.03
73 فتحی پور میلاد 951033073 ترسیم فنی 96.11.01
74 فتحی حانیه 961017012 ریاضی گسسته 96.10.26
75 فتحی حانیه 961017012 برنامه نویسی کامپیوتر 96.10.30
76 فرزام علی 941017033 برنامه نویسی کامپیوتر 96.10.30
77 فضلعلی زاده سینا 921291137 مدیریت وتشکیلات کارگاهی 96.10.28
78 فلاح افشین 951033040 آشنایی با معماری جهان 96.10.30
79 فلاح افشین 951033040 ترسیم فنی 96.11.01
80 فیروزی امند علی 951023014 آشنایی با مرمت ابنیه 96.10.25
81 قاسمیه صمد 951041025 سیستم عامل پیشرفته 96.11.05
82 قدرتی امین 9322029037 طرح معماری1  
83 قدیمی سپیده 931232249 مدیریت وتشکیلات کارگاهی 96.10.28
84 قشونی مهدی 951044013 مقاومت مصالح1 96.11.03
85 قلی بابادی پویا 942021100 کارگاه سیم پیچی 2  
86 قناعتی عباس 961037016 مکانیک خاک ومهندسی پی 96.10.27
87 قناعتی عباس 961037016 مقاومت مصالح1 25/10/96
88 قیصری بابک 961037002 مقاومت مصالح1 96.10.25
89 قیصری سهند 951037008 مکانیک خاک ومهندسی پی 96.10.27
90 قیصری سهند 951037008 روشهای تعمیر ونگهداری ساختمان 96.10.28
91 کسانقی سپهر 961030026 سیستم عامل2 96.10.27
92 کلاهیان علی 951021026 کارگاه سیم پیچی 2           
93 لطفی  فاضل 961021005 فارسی عمومی 96.11.05
94 لطفی کوچه فاضل 961021005 اصول سرپرستی 96.11.03
95 لطیفی علی 961030030 سیستم عامل2 96.10.27
96 مجتهدی مهسا 941020109 حسابداری دولتی1 96.10.23
97 محرمی محمدرضا 951033004 آشنایی با معماری جهان 96.10.30
98 محسنی علی 961030029 سیستم عامل2 96.10.27
99 محمدباقررفیع مهدی 951030017 اصول سرپرستی 96.11.01
100 محمدباقری رفیع مهدی 951030017 زبان فنی 96.11.05
101 محمدی معین 961033049 ترسیم فنی 96.11.01
102 محمدی معین 961033049 فارسی عمومی 96.11.05
103 محمودپور علیرضا 951031028 زمین شناسی کاربردی 96.11.05
104 محمودی اصل محمدرضا 961031005 مکانیک خاک وپی 96.11.03
105 مرامی سعید 951030021 سیستم عامل2 96.10.27
106 مسافری پویا 951033013 فارسی عمومی 96.11.05
107 مسافری عطا 951033012 فارسی عمومی 96.11.05
108 ممی پور محمدحسین 951024022 سیستمهای اطلاعات حسابداری 96.10.26
109 منصوری میثم 951024030 مدیریت مالی2 96.11.03
110 منصوری میثم 951024030 حسابداری میانه 96.10.24
111 مهیار شاطر صادق زاده 942021074 آزمایشگاه مدار های الکتریکی  
112 ندائی یاشار 961031008 مکانیک خاک وپی 96.11.03
113 نظرپوری امیر 951030023 سیستم عامل2 96.10.27
114 هاشمی امین 961033037 فارسی عمومی 96.11.05
115 هاشمی بناب رضا 931252805 آزمایشگاه الکترونیک  
116 هاشمی زهرا 961030017 سیستم عامل2 96.10.27
117 همتی بهروز 961037013 مکانیک خاک ومهندسی پی 96.10.27
118 یاره محمدرضا 952030003 زبان فنی 96.11.05
119 یگانه نیا سمیرا 951030011 اصول سرپرستی 96.11.01
120 یگانه نیا سمیرا 951030011 کارآفرینی وپروژه 96.10.27

 

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 21 دی 1396 14:20
 

شمارنده های آماربازدید


بازدیدهای امروز:433
بازدیدهای دیروز:526
بازدیدهای این ماه:13822
مجموع بازدیدها:558343
حداکثر بازدیدهای ماهانه:107100
مجموع صفحات بازدید شده:2069542

لینک های مرتبط

تماس با ما

آدرس: تبریز، اتوبان پاسداران، فرشته جنوبی، فرشته 17
تلفن:           51051 (041)
فکس:               36678582 (041)
ایمیل:       info@roshdiyeh.ac.ir