......در حال بار گذاری لطفا صبور باشید

شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: معمولا سالانه ۲۰ الی ۴۰ نفر در رشته های خاص و بین رشته ای به بورس دائم خارج از کشور اعزام می شدند که برای سال ۹۸ برنامه ای برای اعزام به شکل بورسیه نداریم مگر اینکه دانشگاهی به طور خاص، برای یک رشته خاص اعلام نیاز کند، فعلا اعلام نیازی از سوی دانشگاه ها ارائه نشده است
 بیشتر
آخرین رویداد مهم

برگزاری و شرکت در اردوی شش روزه آخر ماه

مهارت های حرکتی، یک جنبه بنیادی از زندگی انسان هستند و سنجش این مهارت ها برای درک عوامل تسهیل کننده عملکرد، لازم و تعیین کننده است. از طرفی نیز چالش عمده ای که امروزه مربیان در حیطه آموزش مهارت های حرکتی با آن مواجه اند، آگاهی هر چه بیشتر از اصول اجرا و یادگیری مهارت حرکتی در حداقل زمان ممکن است. بنابراین مربیانی که فرایندهای موثر در اجرا و یادگیری مهارت را به خوبی متوجه می شوند، در آموزش مهارت به ورزشکار خود نسبت به سایر مربیان، امتیاز بالاتری دارند. هدف از آموزش این مبحث، آشنایی با فرایندهای یادگیری و عملکرد حرکتی روزانه انسان، از راه رفتن به ظاهر ساده گرفته تا حرکات پیچیده ورزشی خاص است. حرکات و فعالیت بدنی صرف نظر از نوع آن، بخش اساسی از تجربیات هر انسانی به شمار می رود. بنابراین برای اجرای موثر، ایجاد همسانی در حرکت و قابلیت پایدار در اجرا، نیاز به تمرین و کسب تجربه براساس اصول صحیح یادگیری با استفاده از متغیرهای اثرگذار است.